STRETKO MLADÝCH STAY ACTIVE 27.-29.10.2023

V tomto jesennom období keď sa príroda a veci pripravujú na zimný oddych, sme mladých povzbudili, aby zostali aktívny a neupadli do pasivity. Zacielili sme na aktivitu zameranú predovšetkým na budovanie priateľstva. Základ našich priateľstiev je a má byť Ježiš, ktorý je majster v priateľstve. On sám nás volá priateľmi (pozr. Jn 15,15) a pozýva nás do hlbšieho vzťahu s Ním a ďalšími. 

Ako budovať tento hlbší priateľský vzťah, nám svedčili naši animátori počas dvoch obohacújucich zdieľaní. Samozrejme nechýbal aj čas osobných rozhovorov, ale aj spoločnej zábavy, hier a vzájomného žehnania si. 

Priateľstvo robí naše životy krajšími a žiarivejšími, iba s priateľom dokážeme veci čo by sme sami nedali. Ži naplno tvoju vieru a staneš sa priťažlivý pre tvoje okolie a aj tvoje priateľstvo naberie nový rozmer.
Objav ten poklad priateľstva aj ty! 


STRETKO MLADÝCH STAY ACTIVE 27.-29.10.2023

Obrázok 1 z 95