Téma mesiaca: “Pustá cesta”


 Isto sa aj vám stalo, že dôverne poznáte nejaký príbeh vašej obľúbenej knihy, či stať z Biblie. Mnohokrát ste to už prečítali, a predsa sa nájde nejaká pasáž, akoby ste ju videli a čítali prvýkrát. Ste z toho ohromení, ako je možné, že to ušlo vašej pozornosti.

     V týchto dňoch mi mocne rezonuje jedna veta z príbehu o Filipovi a eunuchovi. Tak mne známy príbeh, nespočetne ráz prečítaný a premodlený a predsa mi unikla daná veta, až do tohto momentu, keď sa pýtam: “Čo mi tým chceš, Ježiš, povedať?” alebo “Čo nám tým chceš, Ježiš, povedať?

Skúsme si ju prečítať spolu. Skutky apoštolov 8, 26:

Pánov anjel povedal Filipovi: “Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy; je pustá.”

Nad touto vetou sa moja myseľ pozastavuje pár dní… 

“… cesta, čo vedie z Jeruzalema do Gazy; je pustá.”

Hlavou mi víria rôzne myšlienkové pochody. Práve v tomto období cesta z Jeruzalema do Gazy je skutočne pustá, bez života, cesta smrti, vojny… No práve na tejto pustej ceste veľmož etiópskej kráľovnej Kandaky stretáva Ježiša, ktorého mu zvestoval Filip, a jeho pustá cesta sa stáva cestou spásy. 

Keď sa tak zamyslím nad mojím prvým stretnutím s Ježišom, bolo to tiež na pustej ceste môjho života a keby som tou cestou vtedy nešla, tak Ho možno ani nestretnem a môj život by bol pustý, prázdny, život bez života až podnes…

Kde ste stretli Ježiša vy? V akom období svojho kráčania? Nebolo to náhodou na pustej ceste? A možno po tejto ceste kráčate zrovna teraz. Nezabúdajte však, že pustá cesta je cesta spásy, kde sa dá stretnúť s Ježišom. 

A na záver ešte povzbudení slovom z proroka Izaiáša 41, 10: “Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.”, môžeme ísť touto cestou ďalej plní radosti, lebo Ježiš kráča verne s nami. 

Alebo žeby vám Ježiš týmto príbehom chcel povedať niečo úplne iné?