Téma mesiaca: “Víťazný beh”


„Vytrvalo bežme v závode…!“ Hebr 12,1

Počas nášho behu životom často čelíme skúškam, prekážkam, problémom,… .

Ježiš túži, aby sme prežívali veľkú radosť počas behu do cieľa.

V Iz 43, 2-5 hovorí, že zložitým situáciám sa nevyhneme a že On je ten, ktorý je s nami, nikdy nás neopustí a má riešenie. 

Sám Ježiš zakúšal, že okolnosti boli proti nemu, no nevzdal to. V tom je nám príkladom a svedectvom, že je to možné. Volá nás do vecí, ktoré sám žil.

Ježiš chce, aby sme bežali spolu s Ním, vytrvalo do cieľa a nezostali stáť na mieste. 

Ako vytrvať a neukončiť beh?

Náš beh skončí v momente, ak stratíme z dohľadu Ježiša.

Nasaď si Božiu optiku a odvráť zrak od toho čo nevychádza, a upieraj svoj pohľad na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery (Hebr 12,2). 

Nezabúdaj na Ježišovu dobrotu. Ako hovorí Ž 103, 2: „Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia.“ Zameraj sa na to dobré, na to, čo ti Ježiš dáva. A určite toho nie je málo.

Nemáme možnosť ovplyvniť to, čo sa deje okolo nás, ale máme uschopnenie rozhodnúť sa ako na udalosti zareagujeme. „… ale naša schopnosť je z Boha.“ (2 Kor 3, 5)
Ako? Ako Ježiš. Vykroč vo viere nehľadiac na okolnosti, pocity. Práve cez tieto okolnosti Ježiš formuje naše srdce, charakter. Nenechaj sa zaslepiť, pohltiť ťažkosťami. 

Nech je Ježiš na prvom mieste. Buď s Ním – modli sa, načúvaj Božiemu slovu, vyhlasuj prísľuby. Nechaj sa Ježišom viesť a povzbudiť. 

Ak nemáš silu, pros a Ježiš ti dá čerstvé sily a vzpruží tvoje ochabnuté ruky a podlomené kolená (Hebr 12,12). Ježiš sa hýbe s tým, kto sa hýbe. Tvoje rozhodnutia určujú kvalitu života. Bež ako víťaz s Ježišom. 

Rozhodnutie je na tebe!