Správa zo Skleného…

Muži sú späť! Prvý novembrový víkend sa v Sklenom zišla 50- tka mužov, na skvelom seminári určenom výhradne pre nás chlapov. Ak si tam nebol, tak ti ako muž musím povedať, že si prišiel o veľa.

Ja som tam bol a videl i zakúsil som úžasne veci. My muži sme sa totiž rozhodli odložiť figové listy a radikálne odpovedať na volanie nášho Otca: „Adam, kde si?“ Rozhodli sme sa odpovedať aj napriek tomu, že máme svoje krízy či zranenia a niekedy ani poriadne nevieme ako by mal vyzerať správny muž. Oveľa dôležitejšie však je, že sme zakúsili, že máme Otca, ktorý nás miluje, ktorý sa z nás teší, a ktorý nás vždy povzbudzuje. Máme Otca, ktorý s nami počíta. A nielen to! Máme aj svojho ozajstného Kráľa. Kráľa, ktorý nás prišiel potvrdiť ako mužov, práve vtedy, keď sme boli ešte v hriechu. Kráľa, ktorý je vždy na našej strane a to z nás robí udatných hrdinov. Kráľa, ktorého sa rozhodujeme nasledovať a to z nás robí ozajstných mužov; mužov podľa Ježiša Krista.

A tak povzbudení touto úžasnou skúsenosťou sa my muži rozhodujeme odložiť figové listy a prestať sa skrývať za notebooky, televízory či noviny. Rozhodujeme sa odpovedať na volanie nášho Otca:“Adam, kde si? “

Som tu môj nebeský Ocko, aby som obnovil svoj vzťah s Tebou, aby som ti dôveroval a aby som začal konečne žiť podľa tvojich prísľubov. Som tu, aby som ti povedal, že ťa potrebujem.

Som tu Ježiš, aby som ťa nasledoval, ako svojho kráľa a stal sa mužom podľa tvojho obrazu.

Som tu otec, ďakujem ti za to, čo si mi dal a odpúšťam ti to, čo si mi dať nevedel. Aj tebe mama vďaka za lásku a za život.

Som tu moja milovaná manželka, aby som ti povedal aká si krásna a úžasná a ďakujem ti za to, že prinášaš život do môjho srdca, a prepáč mi ak som nato niekedy zabudol.

Som tu môj milovaný syn, stojím pri Tebe, teším sa z Teba, máš na to byť veľkým mužom.

Som tu moja milovaná dcérka a chcem ti povedať, že si krásna a že ťa ľúbim.

Som tu, aby som bol prítomný v rodine, aby som počúval a bol tým, ktorý povzbudzuje, potešuje, prináša nádej a dáva život za svojich blízkych.

Ps. Ja osobne som na tomto seminári zažil veľké povzbudenie a potešenie. Zakúsil som to, o čom píše prorok Malachiáš: „ Hľa ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom.“(Mal 3, 23-24)  Deň pred začiatkom seminára som totiž zavolal svojmu otcovi, či by nechcel prísť. Pravdupovediac som neočakával pozitívnu odpoveď, keďže môj otec ešte na žiadnom seminári ani kurze nebol. Otec sa však rozhodol prísť a aj vďaka tomu som mohol počas jednej modlitby prežiť krásnu skúsenosť, keď otec prišiel za mnou a poprosil ma o odpustenie. S otcom máme dobrý vzťah, toto gesto však pre mňa bolo veľkým prejavom jeho lásky a tiež lásky môjho nebeského Ocka. Ďakujem ti Ježiš za tvoju vernosť a za tento krásny darček.

Janči

viac foto kjk magazín