Naštartuj vzťah s Pánom

Moc Božieho Slova, silu modlitby a spoločenstvo úžasných bratov a sestier sme mohli okúsiť na kurze Osobná modlitba. Bolo nás 30 statočných, ktorí sa nechceme poddať negatívnym životným okolnostiam a vplyvom tohto sveta. Preto sme sa rozhodli náš život budovať každý deň na osobnej modlitbe, čiže na našom osobnom a živom vzťahu s Ježišom Kristom. Do tajov modlitby nás vovádzal Th.Lic Vladimír Beregi spolu s bratmi a sestrami z oázy Sklené.

Je úžasné zakúšať živého Ježiša každý deň po svojej pravici a nezakolísať sa!!!

Betka

michal