Seminár pre mužov II.

Tento víkend prekročilo prah našej oázy vyše 45 mužov hladných po nových skúsenostiach s Pánom v oblasti mužskej sexuality. Seminár bol nielen o poznatkoch, ale hlavne o stretnutí s Ježišom, ktorý uzdravuje a láme všetky putá zviazanosti a závislosti. Ježiš bol predstavený ako ten, ktorý stvoril sexualitu ako dar a On sám je zároveň aj vzorom zdravej sexuality. Muži boli premieňaní a oslobodzovaní. Celý seminár sa niesol v príjemnej bratskej atmosfére. Som si istý, že nikto z účastníkov neľutoval, že prišiel. Práve naopak. A preto pozývam aj teba. Príd’ a neoľutuješ!