Téma mesiaca: „Čas radosti“

Obdobie pôstu je radostným obdobím. Prečo radostným? Pretože sám Ježiš nás k tomu motivuje v Mt 6, 17-18:
Ak sa ideme postiť, máme si natrieť hlavu olejom a umyť si tvár.

Vyrazme teda s radosťou do tohto dobrodružstva smerom k našim bratom, priateľom, našim najbližším a tým, ktorí to najviac potrebujú. Natrieť hlavu olejom a umyť si tvár, nech pre nás znamená preukázať konkrétne gesto priateľstva. Navštív, zavolaj, alebo napíš tvojmu blížnemu. Takto posilni, povzbuď a poteš tvojho príbuzného. Veď aj v Biblii, v Flp 4, 4 je napísané, že radosť v Pánovi je našou silou. Presne tak ako Ježiš triumfálne a slávnostne zvíťazil, pretože sa v čase pôstu živil Božím Slovom. Preto nepoznal prehru a zakúšal radosť. Prekonal každý smútok a znechutenie z prehry. Povzbudzujem ťa taktiež ku intenzívnej modlitbe, ktorá bude oplývať radosťou z prísľubov Tvojho Otca. Vyhlasuj a pripomínaj ich tomu, ktorý Ťa pozná a vie čo potrebuješ (Ž 139).
Nezabúdajme, že aj On sa dal za nás, aby sme mali účasť na plnej radosti, ale iba skrze dávanie sa (Jn 15, 15-16).

Nech teda Boh, ktorý kriesi mŕtvych a volá k bytiu čoho niet, obnoví našu nádej v tento výnimočný čas a nech naplní naše srdcia ozajstnou radosťou vzkrieseného Krista.