Projekt: Multimediálna zručnosť mládeže

Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju, že finančne podporil projekt: Multimediálna zručnosť mládeže, ktorý sme zrealizovali v Sklenom, v Koinonii Ján Krstiteľ – Oáza Sklené, v čase od 5.8.-22.8.2021.