Tábor detí VIP Daniel 2

Hoc bol na 2. tábore ten istý názov a téma, tábor bol opäť jedinečný kvôli originalite našich detí a animátorov.
Tešíme sa, že sme v Sklenom mohli toto leto prijať 110 detí a my (zasvätení bratia a sestry) sme slúžili spolu s 35. dobrovoľníkmi v tíme pri deťoch či v kuchyni.
Zakúsili sme, že spolu a s Ježišom dokážeme veľké veci.
Raz , dva, tri nebojím sa verím Ti!

Oáza Sklené