Téma mesiaca: “Prichádza jar, čas Novej evanjelizácie”

Prichádza jar a s ňou aj prebúdzanie sa prírody. Čo ty na to, keby sme sa prebudili aj my, kresťania?! Túžime po sviežom a čerstvom vzduchu v cirkvi? Aby k tomu prišlo, je potrebné sa nechať vtiahnuť Božím Duchom do „novej evanjelizácie. Aj naša komunita je volaná k „novej evanjelizácii“. Každý člen by mal vedieť, o čo ide a následne by to mal vložiť do každodennej praxe. Takže si niečo k tomu povieme.

Nová evanjelizácia začína vtedy, keď viera začína odumierať. Cieľom nemôže byť iba „oživovanie viery“, ale musí to byť budenie, či dokonca nové rodenie. Dnes sa stratil hlboký osobný vzťah s Kristom. Okrem toho sa zdá, že priveľa dnešných katolíkov sa nikdy nestretlo s Kristom. Niečo o ňom vedia z učenia Cirkvi, ale chýba im osobná skúsenosť. Cieľom tejto evanjelizácie je obnoviť kresťanskú podstatu: skúsenosť s Ježišom a odovzdanie sa mu, jeho Evanjeliu, životu lásky a služby.

Nová evanjelizácia musí hľadať nové cesty, aby evanjelium, ktoré je nemeniteľné, došlo ku všetkým tým, ktorí o ňom nepočuli. Je nasmerovaná aj tým, čo vo viere ochabli a potrebujú ozajstné obrátenie. Má ukázať človeku, že ho Boh miluje a má o neho záujem. To je jednou z úloh novej evanjelizácie.

Môžeme hovoriť aj o „evanjelizácii po novom“, aby sme dali najavo, že nejde o ohlasovanie nového evanjelia, ale o to, aby sme ponúkli jednotlivým generáciám trvalo platné evanjelium Ježiša Krista, ktorý žije vo svojej Cirkvi, v novom kontexte, s novou silou (zápalom) a novými metódami a prostriedkami, s presvedčením, že „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky (Hebr 13,18)“.

Evanjelizácia má prvé miesto v poslaní Cirkvi. Svoj pôvod odvádza z evanjelizácie Ježiša Krista a dvanástich apoštolov: „Musím zvestovať kráľovstvo Božie“ (Lk 4, 43) a „Iďte do celého sveta a učte všetky národy“ (Mt 28,19). Cirkev, poslušná príkazu Ježiša Krista, vedená silou Ducha Svätého, stáva sa znakom novej prítomnosti Ježiša, aby trvale uskutočňovala jeho poslanie.

Ján Pavol II. v marci 1983 uviedol termín: „nová evanjelizácia“ a neskôr vyzval k novej evanjelizácii Európy. Myslí tým na „evanjelizáciu po novom. Ďalej hovoril o novej evanjelizácií takto: „Nová evanjelizácia nie je premaľovanie starého múru, ale je otrasom a šokom.

Čo najviac šokuje ľudí? Tvoje svedectvo o skúsenosti so živým Ježišom!

Božie slovo nám ukazuje, akú silu malo osobné svedectvo apoštolov (por. Sk 3,13-16;10,38-46).

Pavol VI povedal: „Prvým prostriedkom evanjelizácie je svedectvo kresťanského spôsobu života“, čo znamená, že súčasný človek počúva učiteľov iba vtedy, ak sú svedkami pravdy, ktorú ohlasujú. Pre súčasného človeka má väčší význam svedectvo než doktrína, život a fakty, než teória.

Svedectvo so živým Ježišom je odovzdávané:

1. novým zápalom
2. novými metódami
3. novými prostriedkami


1. zápal: OHEŇ (presvedčenie)

To, že niekto je zapálený, vidieť v jeho výraze. Sprevádza ho radosť, ktorá vychádza zo zakúsenia Božieho konania vo svojom živote: skúsenosť s Božou láskou a s Ježišovou spásou. Táto radosť je nákazlivá – rýchlo preskočí na druhého. Kresťan, ktorý je zapálený srší iniciatívou. Koná v moci Ducha – môžeme povedať, že určitým spôsobom „útočí“ vo viere. Rieši situácie s pozitívnym myslením –teda s nádejou. To, čo robí, je zasahujúce. Všetko čo robí, robí s presvedčením, že Ježiš je s ním.

2. metódy: JEDNODUCHOSŤ (držať sa podstatných vecí) a SPOLOČENSTVO

Metódy, ktoré sa majú použiť v novej evanjelizácii, majú byť tiež nové. Jedným z prvkov novej metódy je, že musíme byť pri evanjelizácii jednoduchý. Nemáme veci zjednodušovať, ale máme svedčiť a ohlasovať tak, aby nás bolo rozumieť. Často krát by sme chceli povedať všetko a tak podávame „duchovné guláše“ a nie nové – mladé víno, ktoré chutí. Máme sa držať tých vecí, ktoré sú nevyhnutné. To, čo robíme, by malo oplývať dynamikou, človek by mal pri nás zakúsiť „život“. Mal by byť vtiahnutý do toho čo robíme. Jednou z rozhodujúcich faktorov v našej evanjelizácii je, či robíme veci spolu s ďalšími bratmi a sestrami v Kristovi. Konáme a pracujeme v spoločenstve. Ak ľudia neuvidia priateľstvo medzi nami, ťažko ich oslovíme.

3. prostriedky: KREATÍVNOSŤ – TVORIVOSŤ

Nová evanjelizácia potrebuje tvorivosť a kreatívnosť kresťanov. Je potrebné vytvoriť nové formy – spôsoby, ktoré zasiahnu dnešného človeka. Nemáme premaľovávať staré spôsoby a formy, ktoré sú už neúčinné. Majme odvahu, buďme otvorení na nové vyjadrenia. Vytvárajme nové veci, využime možnosti, ktoré sa nám núkajú. Hľadajme nové odpovede na nové situácie. Ak budeme kreatívni a tvoriví , naše svedectvo a ohlasovanie Ježiša bude stimulovať – provokovať – nabádať k reakcii. Formy a spôsoby, ktorými máme evanjelizovať nesú tieto charakteristiky:

1. Bezprostrednosť – priamosť, čo znamená ísť k veci, konkrétne ukázať priamo na Ježiša.
2. Použiť spôsob, ktorý zasiahne, ktorý sa bude páčiť, uspokojí človeka
3. Vo všetkom buďme prirodzení – reálni – vierohodní, naše spôsoby majú mať atmosféru „laickosti“ (od slova „laos“ = ľud), priateľstva a záujmu o človeka.
4. Praktickosť, čo znamená využitie a použitie v rôznych situáciách. Je potrebné nachádzať také formy, ktoré sa dajú použiť v normálnom bežnom živote človeka. Spôsoby, ktoré sú prijateľné v dnešnom svete.