Pozor zmena táborov!!!

Spája sa tábor Extraordinary pre 18-28ročných s táborom 15-17 ročných, uskutoční sa 6.-11.8.2013 v Sklenom.

Prihlášky nájdete v plánovaných  akciách.