1. deň na Christilande s dlhodobým účinkom

Zdravíme z Malachova všetkých vás a ďakujeme za  nádherne strávený deň na Christiland feste. Určite k vám zavítame aj nabudúce, na čo sa už teraz veľmi tešíme.

Moje deti Lianka a Brunko boli veľmi unesení z celej atmosféry a odniesli si veľmi pekné spomienky. Dlho do večera sme sa rozprávali v posteli o tom, ako pekne sa dá prežiť deň, keď ho prežívame s Ježišom.

Veľmi pekne ďakujeme za tento nezabudnuteľný pocit a prajeme, aby vám Pán Boh žehnal po všetky dni, aby si vás všetkých naďalej používal k službe a oslavu Jeho mena.

Robíte tú najsprávnejšiu vec, ktorú človek je vôbec schopný, keď počuje na Boží hlas a miluje Ježiša celým svojim srdcom. Páčilo sa nám preveľmi.

A čo nás ešte zasiahlo?

Nedalo sa nevšimnúť si, že pri takom veľkom počte návštevníkov nebolo vidno jediného papieru alebo obalu z dobrôt na zemi, toalety aj umyvárka boli vždy čisté, nikto sa neopovážil hodiť použitú papierovú utierku mimo smetný kôš a nikto nikomu nezavadzal, nenapomínal, ale každý vás obdaril úsmevom, ale takým fakt úprimným. Bolo tam viac ako tisíc múdrych ľudí. Tu sa dalo vidieť, že môže byť poriadok a pokojný priebeh dňa, keď sú ľudia v jednom duchu. Prajeme príjemné letné dni.

Ďakujeme ešte raz za jeden krásne prežitý deň, ale s dlhodobým účinkom.

Pán s vami.

Čélo, Bruno a Lianka.

viac foto kjk magazín