Tábor teenagerov „LIFE FOR YOU“

 alebo „ŽIVOT PRE TEBA“ sa stalo mottom tábora pre teenagerov vo veku 12-14 rokov. Toto dobrodružstvo sme spolu zažívali v Sklenom od 9.-13. júla 2013 predstavujúc osobnosť Mojžiša a celý jeho život. Motivovaný týmto Božím mužom a túžbou byť odvážny prijať Božie výzvy, aj napriek slabostiam, sme sa spoločne motivovali heslom: „Jedinečný plán má so mnou môj Pán.“ Vo výnimočných dynamikách na vode, na suchu, ale aj vo vzduchu,  mohli naši 44 „bojovníci“ rozdelení do 4 kmeňov: Elita zelených bojovníkov, Egreše, Šťastná trinástka a Červené krvinky zakúšať spoločne vzájomnú pomoc, radosť a priateľstvo. Bojové pokriky každého kmeňa boli inšpiráciou a povzbudením vykročiť spoločne do „boja“ v dynamikách a prekonať tak každý strach, nedôveru a neistotu.

Bolo to úžasné vidieť každého v plnom nasadení a zažívať tak dni plné zábavy a Božích zázrakov. A tak ostáva výzva na záver:

Ži tento život plný radosti, odvahy a požehnania v priateľstve s Bohom tak, ako ho prežil aj Mojžiš.

viac foto kjk magazín