Poliaci ručali ako levy

V tejto džungli divokých a nebezpečných zvierat sme sa ocitli v Poľskej Gdyni. Mám tým na mysli práve kurz Srdce leva, na ktorý pozvala nášho pastiera Vladka poľská realita Koinonie Ján Krstiteľ v Gdyni. Aj my interní sme mohli byť svedkami perfektne zorganizovaného kurzu, ktorý bol pre všetkých zúčastnených jedným fascinujúcim zážitkom. A myslím si, že nepreháňam. Na kurze vládla absolútna spontánnosť a sloboda.

Božie Slovo v Zjv 5,5 hovorí: „Neplač, lebo zvíťazil Lev z Júdovho kmeňa.“ Tým Levom nie je nik iný ako Ježiš Kristus, ktorý nesie v sebe obraz Boha. Je tým, ktorý nikdy od problému neutekal, a preto je aj dnes pre nás výzvou a motiváciou byť ako On: provokujúci, nebezpečný, odvážny a slobodný – ako lev. A my sme stvorený na obraz Boha, takže toto DNA má každý z nás v krvi. Často sa však dokážeme stotožniť vo svojom srdci s rôznymi obrazmi. No človek, aký obraz v sebe nesie, tak aj žije! A Poliaci nás presvedčili a povzbudili svojou rozhodnosťou a prijatím tohto obrazu Ježiša ako leva. Bolo úžasné sledovať, ako sa sála plná vtáčikov, mačičiek, myšiek,… mení na džungľu plnú levov.

Rozhodnutie v sebe nosiť obraz leva je prijať to, ako ma vidí Boh, a čo pre mňa Ježiš urobil. Prijať milosť Zmŕtvychvstalého Krista, ktorá má moc zmeniť každú moju situáciu. Výsledkom takejto zmeny mentality je odvaha robiť Božie veci tak, ako Ježiš.

Ak chceš byť odvážny, rozhodný, akčný, radikálny v kráčaní za Ježišom a chceš sa stať lovcom – evanjelizátorom, tak tento kurz je práve pre Teba 9.-11.01.2009 v Sklenom.

Lebo Boh Ťa miluje takého aký si. No miluje Ťa natoľko, že Ťa nenechá takého, aký si!

Tak, ako o tom svedčia aj účastníci tohto kurzu v Gdyni:

pavel.jpgPavol, študent, 18 rokov

Aj keď už štyri a pol roka žijem skúsenosť so Živým Ježišom, tento kurz mi dal ešte viac. Ukázal mi, že Boh už na počiatku vložil do človeka srdce leva – bojovníka. Nevložil do nás srdce skroteného kocúra, ktorý je hračkou v rukách ľudí. Ja som sa so srdcom leva, aké mal Ježiš stotožnil počas tohto kurzu. A to mi dovoľuje byť bláznivým v tom, ako chce Ježiš cezo mňa konať. Tak, ako bol „bláznivý“ pre Ježiša apoštol Pavol. Vidím to tak, že Ježiš chce cez nás konať spôsobom často neobvyklým v očiach tohto sveta. No ľudia sú často zameraní na svoje predstavy, ako má On v ich životoch konať. A Ježiš chce a koná svojím spôsobom. To nám skresľuje obraz o Bohu a vlastne aj ten náš. Ja som tu prijal srdce leva, srdce bojovníka, srdce bláznivé pre Ježiša, a to mi dáva veľkú radosť a nový oheň. A viem, že Ježiš môže

z neužitočného náradia, urobiť náradie dokonalé.

alina.jpgAlina, stomatologička, 42 rokov

Mala som problém svedčiť ľuďom o Ježišovi, lebo po mojom prvom nevydarenom pokuse som sa uzatvorila. Preto boli pre mňa všetky ďalšie pokusy o evanjelizáciu stresom. Viem, že mám hovoriť o Ježišovi, ale bolo to pre mňa veľmi ťažké. Ťažko som sa otvárala, lebo celý čas som si myslela, že je potrebné mať veľmi veľkú vieru, aby ten druhý prijal Ježiša, ak o Ňom hovorím. Dnes som zakúsila, že mám to srdce leva, lebo Ježiš mi ho dal, pomazal ma a dal mi do srdca pečať. A teraz som začala chápať, že ten kto má vieru ako horčičné zrnko dokáže prenášať hory, ako o tom hovorí Božie Slovo.

jacek.jpgJacek, podnikateľ, 47 rokov

Kurz bol fantastický, dynamický, tak ako ma už samotný názov o tom presviedčal.. Je to kurz, ktorý zbuduje človeka, posilní vo viere a vzpriami charakter. Som veľmi posilnený a naplnený Ježišovou silou leva, ktorý je mojím Pánom, mocou, silou a základom, na ktorom sa môžem pevne postaviť a hľadieť priamo v živote pred seba bez strachu z budúcnosti, ale hľadajúc nové výzvy a ich realizáciu.

Som v Koinonii Ján Krstiteľ koordinátorom, takže veľmi odporúčam tento kurz lídrom, ktorí sa tu môžu upevniť v Božích zámeroch pre ich rast a získajú tu stabilitu nielen v duchovnom živote.

asia.jpgAsia, študentka, 18 rokov

Pred príchodom na kurz som veľmi pochybovala o sebe, či dokážem vzbudiť v niekom túžbu nasledovať Ježiša. Mala som strach niekoho osloviť. A aj napriek tomu, že som v komunite v Gdyni už od počiatku, tak by som mala mať takýto zápal pre evanjelizáciu. Ale nebolo to tak, lebo som si neverila. Teraz po modlitbe o prijatie Ducha Svätého som pocítila, že som takým levom. Ježiš vložil do mňa identitu leva a mám tú silu ísť a víťaziť, lebo s Pánom je možné všetko. Po kurze vnímam, že môžem aj vrchy prenášať a polovicu Gdyne priviesť k Ježišovi, lebo cítim v sebe toho leva, Božie požehnanie vo mne a Jeho moc.