Platba za CD “Za hranice”

Platbu za CD Za hranice zrealizujte:1. Bankovým prevodom na:

IBAN SK95 7500 0000 0040 2207 4236
VS: 202107
Poznámka: vaše meno a priezvisko2. PayPal / Kartou

Počet ks