ODTRHNUTÍ Z REŤAZE

7. – 9. október – taký normálny, obyčajný dátum, no pre nás v Sklenom sa stal výnimočným! Zažili sme „Odtrhnutý“ super víkend, pre ktorý nás inšpirovali Pavol a Silas zo Sk 16.   Hoc vo väzení, no aj tak chválili Ježiša a boli odtrhnutí z reťazí. Zakúsili sme burácajúcu chválu, bláznivo radostné priateľstvá a nespútanú slobodu, prejaviť sa taký, aký som. Tak Ježiš zatriasol aj našimi väzeniami a oslobodil nás z našich reťazí. Chválu sme prijali ako náš životný štýl, istotu v akejkoľvek ťažkej situácii a východisko z nej.   Ôsmim mladým sme položili 3 otázky a toto sú ich odpovede a zároveň svedectvá z týchto dní:

1. Ako by si charakterizoval stretko jednou vetou?
1. Stretko „Odtrhnutí z reťaze“ mi ukázalo, že chvála je silnou zbraňou v každom čase i nečase.
2. Pre mňa osobne to bolo veľké prekvapenie, napriek tomu, že som tam nebol prvý raz.
3. Wauuuu môj Ježiš wauuuuuu moji bratia a sestry, som šťastný že vás mám
4. Stretko – úžasný čas, s úžasnými ľuďmi, na úžasnom mieste.
5. Aj odtrhnuté sa odtrhlo!
6. Najlepšie stretko mladých aké som kedy zažil.
7. Tak chváľ Ježiša.
8. Výnimočné, inšpiratívne stretnutie skvelých ľudí, plné Ducha Svätého a nezabudnuteľne mocných chvál.

2. Akú reťaz pretrhol Ježiš v tvojom živote?
1. Reťaz cigariet.
2. Reťaz strachu zo samoty.
3. Nemusím sa hanbiť, utekať pred rôznymi problémami a stáť kdesi v kúte, lebo Ježiš je Ten, v ktorom mám dôveru a oporu.
4. Ježiš pretrhol v mojom živote reťaz, ktorá ma zväzovala v modlitbe. Radosť, ktorou ma naplnil v modlitbe sa nedá ani popísať. Chvála Pánovi!!
5. Pretrhol reťaz naviazanosti na veci.
6. Ježiš roztrhol reťaz smútku, nedôvery a negatívnych myšlienok. Teším sa, že môžem kráčať po jeho cestách. Dal mi slobodné a radostné srdce.
7. Rozdrvil reťaz spoliehania sa iba na seba.
8. Nazval by som to reťaz neistoty, možno nejakého strachu z budúcnosti.

http://www.youtube.com/watch?v=IF91fUlyjkA

3. Čo najodtrhnutejšie si zažil na tomto stretku?
1. Úžasné, radostné, slobodné a akčné chvály a aj keď prichádza roj otravných včiel (pochybností, problémov…môžem volať na Ježiša a chváliť ho.
2. Asi keď sme ako “väzni” poviazaní bežali za “apoštolmi” ktorí chválili Boha a spadli nám putá.
3. Vstávať o 3.30. a isť sa hodinu modliť do tmavej pivnice, no ale čuduj sa svete JEŽIŠ tam bol!!!!! a ja som ho tam stretol!!!
4. Najodtrhnutejší boli interní členovia Žartujem. Chvály nemali chybu, no ešte lepšia bola modlitba o 3 ráno v pivnici. To som ešte nikdy nezažila a asi ani tak skoro nezažijem.
5. Pre mňa bol tým najodtrhnutejším momentom, moment voľby „Naj. brata“ tohto stretnutia.
6. Chvály plné slobody, radosti a spoločného odtrhnutia sa.
7. Po prvé: neuveriteľne mocné chvály spolu s mojimi priateľmi po druhé: videl som to, čo nedokáže žiadny človek, zviera ani cicavec na vlastné oči, bol to brušný hurikán v podaní Jožka.
8. Najodtrhnutejšia bola podľa mňa tá súťaž: brat stretka. Andrej a Jozef sa proste riadne odtrhli

viac foto na kjk magazín

Žalm Odtrhnutých z reťaze
(Vlastná tvorba mladých zo stretka „ODTRHNUTÍ Z REŤAZE“)

Chválim Ťa Pane, že si vstúpil do môjho života
a ďakujem Ti za to, že ma nepostihla samota.
Chválime Ťa Pane s radosťou,
lebo skúšky s Tebou prejdeme s ľahkosťou.
Poďte, pridajte sa s nami k chvále,
aby bolo meno Ježiš zvelebené stále.
Nech Tvoju pečať v srdci nonstop máme
a chválou sa vždy napĺňame.
Veď s Tebou naše dni iné sú
a slová chvály adrenalín do života prinesú.
Ty sám reťaze nám odnímaš
a slobodou srdca nás napĺňaš.

Ježiš, Ty si vzduch čo dýcham
– slnko, ktorého lúče prijímam.
Tvoja láska silu mi dodáva
a ja pevnými nohami na zemi zostávam.
Závislosť si pre mňa tá najväčšia,
chválu Ti vzdať je radosť najkrajšia.
Adrenalín s tebou prežívam
a tak voľnosť na krídlach chvály zažívam.
Ty si mojim večným Vládcom.

(Chvála študentky hotelovej akadémie)
Ty Bože pomáhaš mi budovať môj hotel chvály,
prosím buď mi managerom.
(Chvála športovca)
Ty si mi talent na šport dal,
preto som každý zápas s chválou začínal.

Tvoje je nebo a tvoja je zem,
svet i jeho bohatstvo si Ty založil.
Sneh a kopce si Ty utvoril,
mňa na snowboarde si Ty ukotvil.
(Chvála matematika)
Vďaka Ti Ježiš za deriváciu,
lebo vďaka nej je pre mňa kopec rovinou.

Oáza Sklené