Neobyčajná nedeľa

 Aj tak by sme mohli pomenovať 25. máj, poslednú nedeľu v mesiaci, ktorú sme strávili v Nitre. V tento krásny, vďaka Ježišovej priazni slnečný deň, sme sa zúčastnili podujatia s názvom: ,,Deň rodiny“. Okrem nášho programu na pódiu, kde sme odovzdali posolstvo o radosti z toho, že nikto z nás nie je sám, ako šašovia, sme v závere tiež vyžrebovali výhercov ,,veľkej rodinnej hry“, ktorá sa konala počas celého poobedia. Takisto ste mohli zahliadnuť našich indiánov s kovbojkou na stanovisku a tímy s odmenami pre deti v podobe zvieratka z balónika, jazdy na našich šmýkačkách či očarujúcim maľovaným obrázkom na tvári. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli slúžiť i tým, ktorí sa zúčastnili (cca 4000 ľudí) a zabavili. Ďakujeme tiež organizátorom, že nás pozvali byť súčasťou jedného tela. Tešíme sa na Christiland.