Pastoračná budova oáza Sklené

Hneď na úvod sa chcem poďakovať Pánovi za oázu Sklené, ktorú si vyvolil za miesto svojho prebývania a kde zjavuje svoju slávu. Rok čo rok oáza Sklené rastie do krásy i veľkosti. Stále viac a viac prichádza ľudí, ktorí chcú počuť o Ježišovi a o živote s Ním. Náš dom sa stal malým, aby dokázal prijať toľko ľudí. Čo robiť? Smelo a s nadšením sme sa pustili do novej stavby, ktorú sme nazvali Pastoračná budova. Dňa 8.8.2013 sa začal výkop základov na novú stavbu. O desať dní neskôr sme mali tú česť privítať nášho zakladateľa o. Ricarda, aby posvätil toto dielo. Čakalo nás množstvo práce, organizovania, starostí, ale aj radosti. V spolupráci s ,,Naj“ Majstrom Ježišom, naším pastierom Vladkom a vedúcim stavby Štefanom stavba ide vpred. Ježiš nás v tom nenechal samých, lebo nám stále posiela šikovných robotníkov a pomocníkov. Týmto sa chcem poďakovať každému, kto priložil ruku k dielu svojou pomocou priamo na stavbe alebo finančnou podporou a v neposlednom rade modlitbou. Celá stavba má rozmery 26×11 metrov. Do dnešného dňa sa nám podarilo vybudovať pivničné poschodie, kde budú skladové priestory, miestnosť pre deti a prvé poschodie, kde sa bude nachádzať sála pre 120 ľudí. Preto aj názov Pastoračná budova. Chceme, aby to bolo miesto, kde ľudia budú zakúšať živého Ježiša. Už sa teším kedy budeme spoločne chváliť Ježiša v novej budove.

Michal