Moja vysviacka

Chcel by som len pár slovami vyjadriť moje srdečné poďakovanie Pánovi Ježišovi a všetkým tým, ktorí ma povzbudili ich prítomnosťou, slovom, listom, milodarmi alebo stiskom ruky. Skutočne to bola jedna krásna a nezabudnuteľná skúsenosť. Priznám sa, že spočiatku som sa cítil trocha napätý, ale potom to opadlo. Vydýchol som si až na večeri potom ako otec biskup konštatoval, že všetko prebehlo v pokoji a že sme boli dobre pripravení. Vskutku najlepšie som sa cítil keď som na záver sv. omše mohol všetkým srdečne v mene nás oboch mňa a Jara, spolu s ktorým sme dar kňazstva prijali, poďakovať. Bolo to úžasné vstúpiť do nového dobrodružstva a urobiť ďalší krok vpred s Pánom. Inými slovami zažil som existenciálnu premenu a vstup s Pánom do čohosi nového ešte nepoznaného. Ešte ináč do akejsi krajiny zázrakov na pozvanie otca biskupa. Dovolím si zvlášť srdečne poďakovať otcovi Ricardovi, taktiež o. Milanovi a o. Vladkovi i o. dekanovi Petrovi za organizáciu tejto udalosti v jeho farnosti. Jedinečná vďaka patrí naším rodičom, súrodencom a všetkým vám, ktorí ste ma už akokoľvek podporili a povzbudili.

S priateľstvom novokňaz Patrik.