Nauč ma ako mám s tebou hovoriť

V piatok o 18:00 sa začína jeden z jedinečných kurzov. Chceš zažiť intimitu s Bohom, chceš zakúsiť dotyk svojho Boha, chceš sa s ním vedieť zhovárať?

Čo ti bráni? Príď v tento čas, veď je pre Teba. Sám Boh túži po tvojej blízkosti, už sa nevie dočkať dňa, kedy sa postavíš pred neho a začneš mu vravieť ako veľmi ho ľúbiš.

Chceš byť v jeho svätyne svätých? Tak príď na kurz osobnej modlitby.

Kurz OSOBNÁ MODLITBA

12.- 14. december 2008

miesto:

Oáza Sklené 327

prezentácia:

piatok 12. XII. o 18,00 hod.

začiatok:

piatok 12.XII. o 18,30 hod.

záver:

nedeľa 14. XII. o 14.00 hod.

cena:

700,- Sk

záloha:

200,- Sk

Prihlášku a doklad o zaplatení zálohy poštovou poukážkou nám zašlite najneskôr

do 5.XII. 2008

na adresu: Koinonia Ján Krstiteľ- Oáza Sklené

038 47 Sklené 327

č. tel.: 043/495 52 27

číslo účtu: 8859091001/5600

e- mail: sklene@koinonia.sk

web: www.kjk.sk

Prineste si so sebou Bibliu a písacie potreby