Medzinárodný kongres Koinonie Ján Krstiteľ Praha 2009

Neboj sa, len ver (Mk 5,36)!“

S týmto Božím slovom začal zakladateľ Kononie Ján Krstiteľ, o. Ricardo, nádherný kongres v Prahe. Kongres plný Ducha Svätého, ktorého bolo možné vnímať počas každej prednášky, každého vstupu, každej prezentácie. Viac ako 2500 účastníkov mohlo spoločne osláviť 30 rokov existencie Koinonie, 30 rokov vernosti Pána Ježiša, 30 rokov mocného pôsobenia Ducha Svätého.

„Koinonia je Božím dielom, On ju chcel…“, boli ďalšie slová zakladateľa. Naozaj, pozerajúc na ovocie, ktoré prinieslo toto Božie dielo, sme ostali v úžase. Ľudia zo všetkých kontinentov, svedectvá premeny života, manželskej jednoty, sile ohlasovania, materiálneho požehnania boli odbleskom toho, čo Boh urobil počas 30 ročnej existencii našej Kononie. Spoločne sme sa mohli radovať z veľkých vecí, ktoré urobil Pán. Povzbudení slovami viacerých pastierov Koinonie sme zachytávali niektoré podstatné prvky našej identity. Okrem toho nás povzbudili viacerí prítomní biskupi, že Koinonia Ján Krstiteľ je živou súčasťou Katolíckej cirkvi.

Počas slávenia eucharistie bolo nádherné vidieť 9 bratov a sestrier (medzi nimi aj naša setra Noemi), ktorí navždy odovzdali svoj život Ježišovi, kráčajúc v panenstve pre Božie kráľovstvo.

Kongres zakončil generálny pastier o. Alváro pripomínajúc každému z nás nevyhnutnosť ohlasovania živého Ježiša, odvážnosť v zachovaní si vlastnej charizmy a nevyhnutnosť kráčania v jednote s Cirkvou, ale aj medzi nami.

S nádejou teda hľaďme do budúcnosti, kráčajúc v priateľstve s Bohom a medzi nami, plní viery, lebo pekelné brány nebudú môcť nikdy zvíťaziť nad tým, čo pochádza od Boha!