Májové aktivity v Oáze Sklené

Mesiac máj bol špeciálnym mesiacom, kedy sme v našej oáze prijali veľa ľudí a tešili sme sa z toho, že sa už môžeme stretávať. Ponúkame Vám foto z našich májových aktivít, na ktorých nás Ježiš napĺňal radosťou a priateľstvom.

1. Sväté prijímanie- zóna stred a západ- 8 detí.
2. Škola v prírode- piataci, šiesta A,B a siedmaci z našej školy z Partizánskeho.
3. Krúžok mentoringu z našej školy v Partizánskom.

Veľké veci urobil s nami v tomto mesiaci Pán a máme z toho radosť.