Téma mesiac: “OČAKÁVAJ PÁNA”

Kristus vstal z mŕtvych, drahí bratia a sestry. Prežili sme krásne sviatky Veľkej noci. Preniknutí mocou zmŕtvychvstania Ježiša Krista, čerpáme z Jeho plnosti milosť za milosťou. Je to pre nás motivácia a povzbudenie vo všetkých našich dianiach, situáciách.

V každodennom živote povinnosti zamestnávajú náš čas, našu myseľ, ale nemali by zatieniť naše očakávanie Pánovho navštívenia. Keď sa modlíme každé ráno, prosme Ježiša, aby sa oslávil v obyčajnom dni nášho života neobyčajným spôsobom.

Tak ako On vstúpil do loďky Petra pri jeho obyčajnej práci, a dal mu novú skúsenosť svojho požehnania nad jeho očakávania a predstavy, tak to isté je Ježiš ochotný urobiť aj v tvojom a mojom živote. Povzbudzuje nás k tomu aj Dávid, keď sa modlí: „Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa Pána“. Ž 27, 13-14.

Naše konverzácie nech sú solené Božím Slovom, lebo keď Ho vyslovujeme, Ono sprítomňuje samotného Ježiša medzi nami, lebo On sám je živé, a účinné Božie Slovo. „ …a jeho meno je Božie Slovo“. Zjv 19,13; „Lebo živé je Božie Slovo, účinné …“. Hebr 4,12;

Blížia sa sviatky Turíc, pripravujeme sa na výnimočné duchovné obnovenie Cirkvi, obohatenie každého brata a sestry v Kristovi. Duchovné povzbudenie, potešenie pri tejto príprave môžeme zakúsiť, prijať a ponúknuť pri každodennej komunikácii. Keďže nosíme vo svojom srdci Ježiša a sme chrámom Ducha Svätého nech „… z plnosti nášho srdca hovoria ústa“. Mt 12,34.

         Lebo je to požehnaním a milosťou pre iných, a aj pre nás samých. Presvedčme sa a upevníme našu vieru o tom z Božieho Slova: „ Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo MILOSŤ tým, čo počúvajú“. Ef 4,29. „ Čo človek zaseje, to bude …“ Gal 6,7.

Požehnanú prípravu na Turíce.

Oáza Sklené