Svedectvá z tábora “Life for you”

 Tento rok som bola na tábore s témou „Život pre teba.“ A skutočne po týchto štyroch dňoch som pochopila, že Boh má so mnou veľké a jedinečné plány. A nielen to, ale má pre mňa pripravené niečo úžasné. Ale ja to musím tiež chcieť. Ako kmeň sme boli na štyroch dynamikách, v ktorých sme museli spolupracovať. Sami by sme to nezvládli. Tieto dynamiky boli skvelé, pretože aj vďaka nim sme sa lepšie spoznali medzi sebou, viac sme si pomáhali a boli sme ako kolektív. Pri našej prvej dynamike ešte „každý ťahal za vlastný povraz“. Postupne sme si však všetci uvedomovali, ako veľmi potrebujeme pri sebe  priateľov, ktorí nám pomôžu. Nikdy sme neboli na nič sami. Časom sme si uvedomili aj dôležitosť druhej zbrane, a to je modlitba. Zo začiatku sme to brali tak, že sa ideme pred dynamikou pomodliť, aby sme ju zvládli. Dali sme si fajočku pri kolónke modlitba, a spokojní sme pokračovali ďalej. No neskôr, aj pomocou našich animátorov sme zistili, že to tak nefunguje. Začali sme sa modliť a prosiť Boha vtedy, keď sme sa ocitli v ťažkej situácii a vedeli sme, že bez Neho to nezvládneme. Pri všetkých týchto dynamikách nešlo o to, dať ich, zvládnuť, ale pochopiť posolstvo, ktoré nám mala dať. Ani to sme najskôr nechápali. Za každú cenu sme chceli každú zvládnuť. Ale najväčšiu cenu mali pre nás aj tak práve tie, ktoré sme nezvládli. Pri nich sme pochopili to, prečo sme to všetko robili.

Ďalšia nádherná skúsenosť, ktorú mi tento tábor dal, že chváliť Pána je to najlepšie, čo môžem robiť. A že sa nemusím báť chváliť Pána. Prvé ráno sme boli ešte všetci takí tichí „bojovníci“. Nedávali sme veľmi najavo všetku tú radosť a vďaku Pánovi. No potom sme už tancovali, spievali a bláznili sa spolu pred Pánom.

Ďakujem naozaj za všetky tieto skúsenosti, ktoré som získala za tých pár dní. Za všetky svedectvá, myšlienky a povzbudenia od našich animátorov, ale aj všetkých ostatných. Veľa mi to dalo a všetci mi chýbajú. Ďakujem, že som tam mohla byť, a už teraz sa teším na všetky chvíle, ktoré dúfam spolu ešte prežijeme.

Barborka, 14 rokov


Volám  sa Adam a na tábore v Sklenom som bol už trikrát a znovu bolo perfektne.

Tento rok bol so mnou prvýkrát aj bratranec Viktor a veľmi sa mu páčilo, chce ísť aj na budúci rok…Spoznali sme veľa nových kamarátov, najmä  v našom kmeni “Červené krvinky” a spoločne prežili skvelý čas plný zábavy a  plnenia rôznych úloh. Našou oporou pri plnení úloh boli okrem kamarátov aj kmeňoví náčelníci Radko a Kili, boli naozaj úžasní. Hoci som bol už tretí krát na tábore, znova ma čakalo veľa nového, takže som sa nenudil  a mohol som si to tu užiť. Najťažšie bolo pre mňa ranné vstávanie, prebojovanie sa k výborným buchtám (veľká pochvala kuchárkam) a lúčenie….

Verím, že budem môcť ísť na tábor aj na budúci rok, pretože Pán určite pre mňa pripraví niečo nové, tak ako to bolo teraz. Tábor plný dobrej nálady, prijatia a pravého priateľstva.

Ďakujem! Adam, 13 rokov

 

Tento tábor bol perfektný. Odniesol som si z neho množstvo zážitkov, nových priateľstiev a modrín, bez ktorých by tábor nebol táborom. Tento rok bolo heslom: „Jedinečný plán má so mnou môj Pán.“ Keď sa nad tým zamyslím, tak je až neuveriteľné, ako to vystihovalo tento tábor. S každým má Boh svoj vlastný plán a je pre každého iný. Keď sme začali robiť určitú dynamiku, tak sme ju neurobili hneď na prvý krát. A to bolo veľmi dobré. Nešlo o to, dynamiku urobiť rýchlo a ísť hneď preč, ale išlo o to, čo si z tej dynamiky vezmeme. Po každej dynamike keď som si ju v hlave zrekapituloval som naozaj videl, že keby jeden člen z kmeňa nebol postavený na tom mieste kde bol, tak by sme to nezvládli . Nezvládli by sme to ani vtedy, keby tam bol niekto iný. Pri dynamikách bola veľmi dôležitá spolupráca, lebo nešlo o to urobiť to sám, ale urobiť to ako team. Tiež sme tu mohli vidieť silu modlitby, pretože keď sme sa nevedeli pohnúť ďalej, tak nás animátori vždy povzbudzovali, aby sme nezabúdali využívať všetky zbrane.  Aj túto.

Keďže som na tábore bol už 3-krát, tak som vedel, že bude aj nočná hra. Na ňu sa vždy veľmi teším.  Keď sme prišli do lesa, tak som sa tešil ešte viac. No nebolo mi všetko jedno, keď nám vysvetlili našu úlohu a pravidlá hry. Keď sme vstúpili do lesa, tak sme sa navzájom povzbudzovali a ďakovali Bohu, že je tu s nami. A ochráni nás pred všetkým tak, ako Mojžiša. A ako Izraelitom ukáže správnu cestu a vyvedie nás von z lesa. Neviem ako iní, ale ja som cítil, že Boh tam s nami je a drží nad nami svoju ochrannú ruku.

Opäť ako každý rok ďakujem, že som mohol byť súčasťou tak úžasného tábora ako bol tento.

Ďakujem!

Marcel, 13 rokov

 

Bolo to úžasných päť dní, ktoré mi dali oveľa viac, ako som čakala. Okrem niekoľkých modrín a mnoho úsmevných zážitkov, ktoré som si odniesla, som tiež mala možnosť oveľa lepšie spoznať Boha. Som z kresťanskej rodiny, a asi preto som si nikdy Boha nepredstavovala ako starčeka s dlhou bielou bradou, ktorý sa z obláčika díva na svet a značí si dobré a zlé skutky. Na druhej strane som ho však nevidela ani ako nekonečnú lásku. Napriek mojej veľkej fantázii som si nekonečnú lásku nedokázala predstaviť. Na tomto tábore som si uvedomila, že Mojžišov najlepší priateľ bol Boh. A Boha ako najlepšieho priateľa už moja predstavivosť zvládla.

Tiež som si uvedomila dôležitosť modlitby. Vďaka všetkým svedectvám a tým, že som videla, s akou vrúcnosťou sa modlia moji priatelia som pochopila, že modlitba nie je odrapkanie Otčenášu a spravenie fajočky do kolónky: modlitba. Je to rozhovor s mojím najlepším priateľom. Rozhovor o tom, čo žijem. A to sa mi potvrdilo aj na nočnej hre a dynamikách. Boh čakal na to, keď ho zavoláme. Keď sme sa konečne umúdrili a zavolali Ho, On prišiel. On nám ukazoval indície a On nás vyviedol z lesa, On nám dával rovnováhu a jednotnosť pri dynamikách. On na nás dával pozor ako na Izraelitov, keď ich viedol cez púšť. A my sme mohli cítiť Jeho prítomnosť.

Ďakujem Vám, že ste mi dali tú možnosť. Ďakujem za úžasné ranné chvály, za čas spoločnej modlitby a za to, že dynamiky neboli o tom, aby sme ich „dali“. Vďaka za vaše svedectvá, rady a priateľstvo. A ďakujem Bohu, že ma zachoval pre tento tábor. Ste úžasní ľudia, buďte požehnaní!

Monika, 14 rokov

viac foto kjk magazín