Kurz Tobiáš a Sára

Víkend pre manželov pod názvom Tobiáš a Sára bol o hľadaní, rozhodnutí a dôvere v partnera. Prednášky a svedectvá boli o tom ako s Ježišom môžeme prekonať každú prekážku aj napriek odlišnosti partnerov v manželstve. O.Vladko-zodpovedný za kurz spolu s Tatianou a Jankom Šrobovými nám veľmi zrozumiteľne a prakticky ukázali na čom má vzťah stat, aby obstál v každom čase. Mňa sa najviac dotklo to, že úlohou v manželstve je robiť šťastným toho druhého. A to je o rozhodnutí! Ja chcem, aby bol môj partner šťastný, preto sa rozhodujem, že chcem urobiť to a to … Keď dáme toto pravidlo do troch hlavných oblastí vzťahu (komunikácia, spoločná modlitba, intimita) máme vyhrané a ani “brány pekelné nás nepremôžu”. 🙂

Evka