Stretnutie teenagerov „Posilka“

Dva skvelé dni, plné zábavy, posilovania a priateľstva sme spoločne prežili s partiou 30-tich teenagerov
22. a 23. apríla 2016 u nás v Sklenom.

V „posilke“ sme precvičovali nielen fyzické svaly, ale predovšetkým tie duchovné.

Tak, ako činka má dve strany – závažia, ktoré musia byť vyrovnané, tak aj náš duchovný život má byť vyrovnaný v rozhodnosti a dôvere. Ježiš nám dáva slobodu, tak, ako ju dal aj slepému Bartimejovi (Mk 10,46-52). Ale on sa rozhodol pre Ježiša a dôveroval mu, že iba On ho môže uzdraviť. Iba Ježiš môže vyriešiť jeho problém, chorobu – slepotu. A tak sme sa v dynamike otvárali na Ježiša, ktorý túži vstúpiť do nášho života, našich situácií, všetkého, čo nás paralyzuje a čo nám nedovolí žiť náš život naplno a premieňať ho a uzdravovať.

Povzbudzujem ťa posilovať každý deň svoje duchovné svaly rozhodnutím sa pre Ježiša s dôverou,
že On ťa nikdy nesklame a neopustí.