Téma mesiaca: “Zmena atmosféry!”

photo-1416163347366-de4602bbb003

Ježišovým zmŕtvchvstaním nastala zmena atmosféry v dejinách ľudstva.
Ježiš premohol smrť vzkriesením, strach svojou odvahou, nedôveru dokonalou dôverou, nenávisť láskou.
Otvorila sa nová kapitola dejín.
Boh píše novú históriu! (Jn 3,15)
Hlavná postava: vzkriesený Ježiš Kristus.
Začína nové dielo, nová symfónia- nové zvuky, farby, nové skladby, nové možnosti pre život každého jedného z nás, pod názvom: Zmena atmosféry!

Všetko je to pre Teba a pre mňa, pre každého jedného z nás osobne. Avšak toto ešte stále nie je všetko. Ježiš vlieva túto skúsenosť spásy do srdca človeka cez svojho Ducha, (začína kapitola Turíce) robí z Teba nielen diváka, ale hlavného hrdinu v tomto Majstrovskom Diele. Pozýva ťa, aby si dielo nielen obdivoval a tlieskal v hľadisku, ale aby si bol aktívny a stal sa  zmenou atmosféry pre druhých. Cez teba iní môžu zakúsiť spásu, dotyk Neviditeľného, Nepremožiteľného, Všemocného.

Môžeš byť Jeho Hlasom- Hlasom volajúceho na púšti do sŕdc mnohých ďalších. (Iz 40) To je Boží plán, aby Jeho dielo pokračovalo a rástlo.

Ježiš, po svojom zmŕtvychvstaní, uschopňuje svojich učeníkov, aby oni boli tou zmenou atmosféry pre svet!
Hovorí im: „Choďte do celého sveta a hovorte o tom, čo ste zažili, vydávajte svedectvo!“ (evanjelium v Jn, Mt, Mk, Lk). Zaskočení apoštoli zostávajú spolu v modlitbe, a až keď sú posilnení mocou Ducha Svätého, nastáva zmena a stávajú sa zmenou. (Sk 2) Vyjdú zo svojho pohodlia, strachov, hanby a svedčia.

Teraz si na rade Ty, je čas nielen túžiť po zmene, ale stať sa zmenou.

Boh ťa miluje a urobil všetko preto, aby si v Tvojom živote zakúšal Jeho oslobodzujúci dotyk, aby si bol súčasťou Veľkého príbehu, hrdinom a hrdinkou v dobrodružnom diele lásky,

v skutočnom príbehu. Dovoľ Ježišovi, v tomto predturíčnom čase, uvoľniť v Tebe Nového Ducha svedectva.  Chop sa tohto poslania, vykroč zo svojej zóny pohodlia a istoty a prinášaj zmenu atmosféry tam, kde si, do sŕdc tých ľudí, ktorí ešte nepoznajú melódiu vzkrieseného Krista.

Ako na to?

  1. Neostávaj sám, ale nájdi si spoločenstvo, kde sa modlí s Božím slovom. Vyhlasuj Božie prísľuby spolu s bratmi a sestrami a buď v tom verný. Duch Svätý bude neustále posilňovať Tvoje srdce a prehlbovať Tvoju skúsenosť so Zmŕtvychvstalým.
  2. Rozhodni sa hovoriť o Ježišovi viac! Minimálne raz do týždňa povedz nejakému človeku o tvojej skúsenosti so zmŕtvychvstalým Ježišom. Zmeň atmosféru okolo Teba tvojim svedectvom, radosťou, nádejou v beznádeji, dobrou radou, milým slovom, povzbudením cez Božie slovo.

Zmena je v Tvojich rukách, na Tvojich perách. Buď poslom tej Naj Správy všetkých čias, nech hudba oslobodenia a dielo spásy zazneje v životoch mnohých ďalších.

Tvoje miesto vo Veľkom príbehu je nenahraditeľné, iba cez Tvoje svedectvo môže nastať zmena atmosféry tam, kde si a nové tóny sa rozozvučia………..

Oáza Sklené