Kurz Prvotná láska

V jeden januárový víkend sme sa v Sklenom zišli páry túžiace obnoviť vo svojom manželstve prvotnú lásku. Kurzom nás viedol náš pastier Vladko a spolu s ním dva manželské páry z našej koinonie – Tylickí z Poľska a Krajčioví z Moravy. Ježiš sa nás dotýkal a skrze modlitby, prednášky, svedectvá a dynamiky sme mocne zakúšali požehnanie priateľstva. Pekné bolo, že sme znovu mohli zaostriť na podstatu nášho vzťahu a zakúsiť občerstvenie aj skrze to, že v tomto povolaní nekráčame sami, ale máme okolo seba priateľov žijúcich ten istý dar a charizmu manželstva. Nadovšetko prekvapivý a doteraz v Sklenom nevídaný bol Galavečer, ktorý pre nás naši zasvätení pripravili. Od Michala Davida po Titanic, od romantiky k výbuchom smiechu – videli sme aj dvíhačku a celú Senicu na kolenách 🙂
Ďakujeme, bolo skvele!