Silvestrovské stretnutie mladých

V Sklenom sme prelom rokov 2016/2017 oslávili v našej sále v novej pastoračnej budove s mladými z komunity. Oslávili sme Pánovu vernosť a milosť, ktorú nám prejavil aj v tomto roku. Vďačnosť, odpustenie a dôvera sú postoje nášho srdca, ktoré nás otvárajú na neustále prežívanie Jeho lásky. Rok sme korunovali spoločnými chválami, svedectvami a samozrejme dobrou zábavou. Do Nového Roka sme vykročili radostným krokom a vyhlasovaním Jeho prísľubov, ktoré nám dávajú istotu, že aj v ďalšom roku sme požehnaní, lebo náš Pán kráča s nami. Vďaka všetkým, s ktorými sme prežili tento čas v radosti a pokoji. Šťastný a požehnaný Nový Rok 2017, pre všetkých ostatných!

Nech Pán mení náš údel a my sme z toho v tomto roku ako vo sne. (Ž 126,1)