Téma mesiaca: “Prikrytý spásou”

duo-xv0tu7s-denys-nevozhai

„Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna biele.“ Iz 1,18
Krásna zasnežená krajina odráža vo svetle dňa ligotavú bielu prikrývku. Je to nádherný pohľad, ktorý evokuje čistotu a panenskosť prírody. Ježiš v tomto obraze ukazuje, že prikryl náš hriech, ba čo viac vybielil ho ako sneh. Neexistuje lepší a účinnejší prostriedok na vybielenie. Nenájdeme profesionálnejšieho odborníka ako je Ježiš. On je jediný, kto môže vstúpiť do nášho srdca a mysle, kto môže vybieliť, očistiť každé naše konanie, hovorenie, zmýšľanie….našu minulosť a prítomnosť. Jeho krv nás očistila a obmyla z každej nečistoty, ako hovorí Slovo: “Krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.” 1Jn 1,7
Neexistuje dnes prekážka, ktorá by stála v ceste Jeho očistenia. Ježiš vylial svoju krv na kríži, aby sme žili ako deti svetla. Teraz je čas, aby sme žiarili vo svetle dňa. Je čas uveriť Božiemu slovu a privlastniť si tento prísľub. Je dnes pre Teba. Nech žiješ akúkoľvek situáciu, boríš sa chorobou, necítiš pevnú pôdu pod nohami, vyčítaš si staré hriechy a chyby, neprijímaš sa, máš negatívne myšlienky…. „Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“ 1Jn 1,9b
Žiaden hriech už nemá nad nami moc, lebo sám Ježiš ju prevzal v našom živote. Moc Jeho smrti a zmŕtvychvstania nás dnes prikrýva ako sneh. Žiari nad nami a prináša nám život. Prijmi Jeho odpustenie a očistenie. A nie je to najnovšia reklama na žiarivo bielu farbu, ale je to večná Pravda, ktorá obmýva, očisťuje, oslobodzuje, uzdravuje, potešuje, dáva nádej… “Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!” Ef 5,8
A toto je dnes pozvánka pre Teba: nechaj sa preniknúť Ježišovou spásou, nechaj sa ňou prikryť.
„Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh.“