Kurz Filip

Začiatkom mája tohto roku sa uskutočnil kurz Filip, na ktorom 40 bratia a sestry mohli zažiť mocnú prítomnosť Ježiša, skrze spoločnú modlitbu chvál, prednášky a s nimi spojené aktivity, priateľské vzájomné zdieľanie. Bol to čas plný prekvapení a mocnej Pánovej prítomnosti.
Chceš to zažiť aj ty? Neostaň sám! Boh sa hýbe s tým, kto sa hýbe! Príď medzi nás!