Kurz Nová mentalita

V mesiaci máj si obnovilo svoje zmýšľanie 52 účastníkov na kurze Nová Mentalita. Veľmi chtiví evanjelizátori, ktorí si sýtili Ježišovým, čiže evanjeliovým zmýšľaním, odchádzali plní nadšenia a nových inšpirácií.
Aj tebe niečo chýba, a nevieš to definovať? Ježiš ti chce dať svoje zmýšľanie, víťazné! Stačí iba otvoriť Bibliu a začať čítať evanjeliá, radostnú zvesť!