Téma mesiaca: „Očakávaj s nádejou“

waiting

„Vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych nás Boh znovuzrodil pre živú nádej.“ (1 Pt 1,3)

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a preto je pre teba všetko možné! Smrť stratila svoj osteň a spolu s ňou sa vytráca aj beznádej tvojho života. Bol si znovuzrodený pre živú nádej, ktorá nikdy nezomiera, nikdy nekončí.

 

Tvoja nádej očakáva. Čo?

  • očakáva naplnenie prisľúbení, ktoré sa v Ježišovi Kristovi stáli „áno“
  • očakáva dobré veci; požehnanie v každej oblasti Tvojho života
  • očakáva víťazstvo v tvojich ťažkostiach; prielom

Tvoja nádej očakáva. Ako?

  • radostne, bez pochybnosti, s istotou zakotvenou v pravde Božieho slova
  • aktívne, na modlitbe, s očami upretými na Pána
  • vyhlasovaním Pánových prísľubov
  • neúnavne, bez znechutenia

Tvoja nádej očakáva. Kedy?

  • Vždy, každý deň, bez ohľadu na okolnosti

Keď očakávaš, do tvojho vnútra prichádza radosť, odchádza ustarostenosť a únava. Očakávanie ťa udržiava v strehu a pripravenosti, v nadšení z nových vecí, ktoré majú prísť. Naplnenie osobných prísľubov očakávaj s nádejou. Ale v tomto čase zvlášť naplnenie špeciálneho prísľubu Ježišovho Ducha. Duch Sväty je zdrojom všetkého, je plnosť, je nevyčerpateľný!

Očakávaj s radosťou, neúnavne, aktívne, stojac každý deň na Jeho Slove. Očakávaj s dôverou, Pán je verný a Jeho Slovo sa k nemu nevrácia naprázdno. (Iz 55, 11)