Každá pomoc je šancou pre iných

viktor1.jpgV Oáze sa nepretržite pracuje na podkroví, a tak si tu navzájom podávajú kľučky aj naši pomocníci. Ďalším z nich, ktorého Vám chceme predstaviť a opýtať sa ho na skúsenosť u nás je Viktor Hirschner z Banskej Štiavnice. Má 16 rokov, študuje na gymnáziu a je zodpovedný za spravodajstvo akcií mladých na našej internetovej stránke. Rád pracuje s PC, hrá basketbal a veľmi rád číta rôzne žánre.

Čo ťa naštartovalo prísť k nám?

Rozhodne to, že som vás už pár mesiacov nevidel a dozvedel sa, že tu máte kopec práce. Priestory, ktoré tu prerábate budú slúžiť na stretnutia a kurzy. Chcem, aby ľudia spoznali Ježiša a mali možnosť sa s ním stretnúť aj vďaka týmto stretnutiam, tak ako ja. Rozhodol som sa, že by bolo pekné prísť pomôcť.

viktor6.jpgMal si v niečom problém prispôsobiť sa nášmu programu dňa?

Najväčší problém mi robila moja dochvíľnosť. Občas som nestíhal 🙂.

Neočakával si tu niečo?

Ešte som netrávil toľko dní s internými členmi KJK, takže som bol príjemne prekvapený. Určite som neočakával toľko pekných chvíľ, lebo som si myslel, že to bude len o práci.

Nechcem uraziť interné sestry, ale nečakal som, že budú makať s nami. Klobúk dole, koľko práce tu urobili. Vládla tu veľmi priateľská atmosféra a zažil som tu prijatie. Bolo to úžasné.

Ako sa ti pracovalo?

Je to zvláštne, ale keby som takú prácu robil niekde vo firme, tak by to bolo pre mňa náročné. Ale tu, aj keď boli sťažené podmienky pracovalo sa mi veľmi príjemne a čas mi ubiehal veľmi rýchlo. Naozaj som nepociťoval ťažkosť.

Naučil som sa tu veľa nových vecí, pracovať s izolačným materiálom a pod.

viktor4.jpgKtoré jedlo ti najviac chutilo?

Pizza, ktorú pečiete je úplne úžasná.

Čo si odnášaš domov?

Úžasné prijatie a opäť novú skúsenosť s Ježišom skrze modlitbu a bytie v spoločenstve. Odnášam si aj motiváciu, aby sme aj my mohli budovať spoločenstvo v Banskej Štiavnici na priateľstve, aké máte medzi sebou vy. Stať sa vám podobní. Mám radosť z toho, že patrím do takej úžasnej komunity.

Ďakujem za rozhovor.