Téma mesiaca: “SKÚSENOSŤ, KTORÁ MENÍ ŽIVOT”

Človek, ktorý chce patriť Bohu bude vždy volaný, aby prijal Boží Plán a upustí od svojich plánov. V konkrétnosti to znamená, že sa nechá viesť Božím Duchom, ktorý pôsobí rozličnými spôsobmi. Biblia nám ponúka pomoc v tejto oblasti skrze životný príbeh jedného z najhorlivejších učeníkov Ježiša: Pavol z Tarzu.

TÉMA MESIACA:

Čítajúc príbeh Pavla sa mi vynárajú dve otázky: Prečo sa Pavlovi podarilo zanechať v dejinách kresťanstva „niečo“ čo nebude nikdy vymazané? Ako dokázal Pavol v tak krátkej dobe zasiahnuť evanjeliom mnoho častí doterajšieho sveta?

To, čo ma veľmi prekvapuje a zároveň fascinuje je obrovský úspech, ktorý dosiahol v evanjelizácií Pavol. Obrátenie Pavla prišlo do jeho života približne keď mal 25 rokov (36 rok po Kristovi). Zomiera v roku 67, čo znamená, že Pavol žil ako kresťan približne 30 rokov. Avšak si treba uvedomiť, že: ihneď po obrátení žil 3 roky na púšti (por. Gal 1,17), 5 rokov sa zdržiaval v Tarze. Znamená to, že mu ostalo 22-23 rokov služby pre evanjelizáciu! Z toho ešte strávil 7 rokov vo väzení. Výsledok? Ostalo 15 rokov služby pre Ježiša! V tomto čase Pavol prešiel okolo 15000 km (pozn.: nemal ani auto, ani vlak, ani lietadlo).

Tak málo času k dispozícií a tak veľa toho Pavol urobil, prečo? Veľa kresťanov narieka nad tým, že nemajú veľa času, že majú všelijaké záväzky atď. Pravým problémom neúspechu nie je „nedostatok času“, ale je nedostatok obrátenia! Rozhodujúcou bola pre Pavla „skúsenosť na ceste do Damaska“ V Skutkoch apoštolov (Sk9,1-6) je opísané obrátenie Pavla. Ak by sme sa mohli teraz spýtať Pavla, ktorá zo skúseností bola rozhodujúca pre jeho život, bez pochybností by nám odpovedal: „Skúsenosť pri Damasku!“ Celý jeho život je poznačený touto udalosťou (por. Sk9,1-6; Sk22,6-16; Gal1,17).

Čo sa vlastne stalo?

Pavol mal do tejto udalosti celý svoj život vo svojich rukách. Bol výborný organizátor. Jeho život bol jeden veľký „perfektný program“. Vyrástol v meste kultúry, poznal filozofov a ich myslenie, vyznal sa v geografii, hovoril viacerými jazykmi. Vyštudoval jednu z najlepších židovských škôl, pri nohách Gamaliela (por. Sk5,34; Gal1,14). Bol veľmi zbožný človek, ale?! Všetko to postavil na vlastných ambíciách, projektoch, silách!

Preto v Sk9,6 mu je povedané: „Choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť!“ Znamená to, že pred tým to bol práve Pavol, ktorý hovoril iným, čo majú robiť (por. Sk9,2). Prvé vyučovanie: neexistuje pravé obrátenie, ak si si istý svojim postavením, ak si pripútaný k svojim ideám, ak všetko je podľa tvojich predstáv!!! Kresťanstvo nie je v žiadnom prípade „pohodlnosť“.

Od okamihu keď Pavol „padá na zem (por.Sk9,4)“, všetko začína byť nové. Všimni si, že celý rozhovor s Ježišom sa odohráva zatiaľ čo Pavol leží na zemi! Vtedy keď končí jeho spravodlivosť, postavená na vlastných skutkoch. V tejto „polohe“ môže Pavol „počúvať – zakúšať -prijať“ Nový život!!!

Druhé vyučovanie: Keď človek stráca pôdu pod nohami, keď padajú piliere a jeho istoty, vtedy, keď sa nachádza v púšti, vtedy, keď nefungujú schémy a vlastné programy, vtedy je ten správny čas!!! Čas obrátenia!!! Ak zakúsiš ako Pavol, že ti neostáva nič iné a nemáš žiadnu inú možnosť iba ak závisieť na Bohu, vtedy si pripravený byť mocne použitý a požehnaný.

Nikto nebude môcť mať úspech vo svojom živote, konať „veľké skutky (por.Jn14,12) ak určitým spôsobom nezažije „skúsenosť na ceste do Damasku“. Moja rada na konci tohto článku je: odvráť sa od spôsobu života, v ktorom sa človek snaží viesť „Boha za ruku“. Nie si ty, ktorý vedieš svoj život! Nechaj sa konečne viesť tým, o ktorom Pavol povedal: „Viem komu som uveril (por. 2Tm1,12).