Evanjelizačné stretnutie v Ríme – (Taliansko)

surprise4.jpg“Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím niečo nové, teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine” Iz 43,18-19 . V tomto čase Boh znovu poslal medzi nás jedného zo svedkov jeho lásky a sily, evanjelizátora Surprise z Afriky (Mozambik). Bol to požehnaný čas, v ktorom znovu ožilo Božie slovo v našich srdciach. Niečo nové, špeciálne, mocné a zároveň veľmi radostné sme mohli zakúsiť na dvojdňovom stretnutí v Ríme. Surprise začal svojim životným príbehom, ktorý je viac ako obyčajný. V 15 rokoch “zachytil” Božie volanie a odišiel zo svojej dediny čo mu zachránilo život, pretože v tej noci celá jeho rodina bola otrávená. Božie vedenie ho priviedlo k ľuďom, ktorí mu zvestovali Ježiša. On premenený a zrodený do “nového života” začal slúžiť Pánovi. V určitom čase ho Boh začal sprevádzať svojimi znakmi, uzdraveniami a zázrakmi (až tak, že 5 ľudia boli vzkriesení z mŕtvych). Slovo Pána, ktoré vychádzalo z úst tohto pokorného a sympatického muža počas stretnutia silnelo a rozhorelo naše srdcia. Oheň Ducha znovu začal horieť a my ho prinášame aj na Slovensko!
surprise5.jpgsurprise6.jpgsurprise-1.jpgsurprise-2.jpgsurprise-3.jpg
Zažili sme naozaj “nové” pomazanie a vyliatie Ducha, nový zápal pre evanjelium. Aj my túžime byť svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania a chceme ohlasovať Jeho lásku a moc.

Bratia a sestry zo Skleného