DOM MODLITBY – vrch zázrakov

mountain_passHovoriť o dome modlitby, ako ho vníma Koinonia Ján Krstiteľ, znamená nazrieť do Božieho slova a čerpať z neho svoje opodstatnenie.

V knihe proroka Izaiáša sa píše, že Boh už pripravil hostinu s vyberanými a výdatnými jedlami a vynikajúcimi vínami (por. Iz 25,6). Nás by malo zaujímať presné miesto, kde sa táto hostina uskutoční. Ak sa chceme zúčastniť, musíme byť pripravení. Nestačí pozvanie, dobrá vôľa a chuť zúčastniť sa. Je potrebné vedieť, kde sa bude konať. Vieme, že je to na vrchu. Akom? Božie Slovo hovorí o presnom mieste: na vrchu Sion.

Na hostinu môžu prísť všetky národy. Na tomto vrchu Pán zotrie slzu z každej tváre, odstráni závoj, pohltí smrť a bude sa jasať z Jeho spásy (por. Iz 25,7-12). Príprava hostiny je dielom Pána zástupov (por. Iz 25,9).

Dom modlitby je pre nás takýto „vrch Sion“. V našich domoch sa Ježiš premieňa a dáva sa spoznávať. Tam, kde vzývame jeho meno, zakúšame radosť z nasýtenia a potešenia. O Koinonii Ján Krstiteľ nám bolo prorocky oznámené, že bude domom modlitby. A práve prvá oáza Camparmó, kde sa zrodila Koinonia, je situovaná v horách, na vrchoch malých Álp. Tam boli bratia a sestry svedkami toho, že Boh pripravil veľké veci pre tých, čo ho milujú (por. 1 Kor 2,9).

wuyi-mountain01Prvá vec, ktorá je od nás, priateľov ženícha (tak sa hovorí o Jánovi Krstiteľovi por. Jn 3,29), žiadaná, je pozvať hostí na hostinu! Boh nás presviedča, že hostí je naozaj veľa. Ľudia sú hladní a smädní, pozvime ich na hostinu! Dôveruj Božiemu slovu. V prorokovi Amosovi sa hovorí: „Hľa, prichádzajú dni, keď pošlem hlad na zem. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov“ (por. Am 8,11). Neúnavne a odvážne spolupracuj s Božím Duchom. Neznechucuj sa! Boh ti dá úspech v tvojom podnikaní (por. Joz 1,6-9). Pamätaj na podobenstvo z Mt 22,3-10: „Choďte teda na rázcestia a koho nájdete, pozvite ho na svadbu“.

Čo sa ponúka na hostine? Biblia hovorí, že ak budeme počúvať Pána, najeme sa dobrých vecí a vychutnáme si najvyberanejšie jedlá (por. Iz 55, 1-3). Pravým chutným pokrmom je Božie Slovo, ktoré ohlasujeme.

Preto svedčme a slúžme ohlasovaním Božieho slova a zmizne každý hlad a každý smäd. Aj keď zakaždým podávaš to isté Božie Slovo, je stále novým a má chuť, po ktorej túžiš a vo svojom živote potrebuješ. Je ako manna na púšti, ktorá sa prispôsobovala chuti toho, kto ju požíval a premieňala sa v to, čo každý jeden potreboval (por. Múdr 16, 20-21). Slovo, ktoré všetko uzdravuje (por. Múdr 16,12). Na Dome Modlitby je skutočnou hostinou slovo, ktoré sa ponúka, bohatá denná dávka, ktorá je potrebná na kráčanie vpred, na prekonanie životných ťažkostí a doplnenie nových síl.

Tvoj vlastný dom sa môže stať vrchom, kde Pán pripraví svoju hostinu pre všetkých hladujúcich. To sa ti môže zdať divné, ale je to presne tak: normálny dom sa môže stať znakom tej veľkej hostiny, ktorú Pán pripraví na konci vekov, kde bude zotretá z tváre každá slza a kde človek môže zakúsiť živého Ježiša. Dom modlitby slúži pre radosť tvojich bratov a sestier. Ako sa hovorí v knihe Kazateľ: „na pobavenie usporadúvajú hostinu a víno rozveseľuje život.“ (Kaz 10,19).

Slúž Slovom Božím s istotou. Buď v službe štedrý. Podávaj pokrm Božieho Slova, nie iné produkty a bude to určite radostná oslava.

Oáza Sklené