Čo urobíš? Buď online

Nie vždy je všetko jednoduché. Nie vždy ti všetci rozumejú. Nie vždy sa nájde niekto, kto by ťa vypočul. Nemusí ti dať múdru radu, stačí ak by ťa vypočul. Možno čakáš priateľa, ktorý tu bude len pre teba, alebo túžiš po objatí svojich rodičov. A možno máš úplne všetko, a predsa vieš že ti čosi chýba.  Možno občas cítiš, že nikam nepatríš a sám seba sa pýtaš: ,,Všimol by si niekto, keby som tu nebol?“ Na jednej strane si hovoríš, že tvoj život je úplne prázdny, na strane druhej v ňom vidíš veľký chaos. Ak sa takto cítiš, chcem ti povedať, že sa tak necítiš sám. Že to, čo pociťuješ ty, cíti mnoho iných mladých ľudí. A každý jeden z nich musí vyriešiť základnú otázku: ,,Čo mám robiť???“

Raz mi jeden kňaz povedal: ,,Diabol útočí hlavne na mladých, pretože vie, že oni sú budúcnosť- nová generácia, noví Boží bojovníci. ,,Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.“ (Ef, 6, 11)

Boh ťa stvoril ako kvetinu svojej záhrady. Jeho záhrada je obrovská, ale ani jedna kvetina ti nie je podobnou. Si neopakovateľný, jedinečný a najvzácnejší výtvor, čo má Boh vo svojej záhrade. ,,Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život. (Iz 43, 4) Nikto ťa nemôže nahradiť. Nikto nemá farby ako ty, ani

vôňu. Ak veríš, že Boh je dokonalý, vieš, že On nerobí chyby. Stvoril ťa presne takého akého ťa chcel mať. Stvoril ťa ako kvetinu, ktorou chce potešovať iných, ako nástroj, ktorý chce používať a má s tebou určitý plán. ,,A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“(Gn 1, 27) Diabol vie, akú máš pre Boha cenu. Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho jediného Syna, aby za teba zomrel a dal ti nový život. ,,V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti.“ (Ef 1, 7) A potom Ho vzkriesil, aby si v tomto živote nekráčal sám. ,,Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych.“ (Sk, 13, 30) ,,A s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi“ (Ef 2, 6)

Boh nechce, aby si bol smutný, aby si sa cítil sám, zbytočný, opustený… Preto za tebou poslal Ježiša, ktorý sa túži stať tvojím najlepším priateľom. Poslal Ho za tebou! Práve za tebou! Možno sa ti už stalo, že tvoj počítač napadol vírus. Prišiel úplne nepozorovane, vôbec si si to nevšimol. Spomalil ho, vymazal niektoré súbory… Ak sa cítiš zle je to preto, lebo aj tvoj život napadol vírus. Prišiel nepozorovane a zobral ti radosť, pokoj, pocit toho, že si milovaný… Mohol vziať čokoľvek. V počítačovom svete je jedinou možnosťou ako to napraviť obnoviť systém a nainštalovať

si dobrý antivírusový program. Ty vo svojom živote musíš urobiť niečo podobné. Chcem ti povedať, že existuje ten pravý antivírusový program pre tvoj život. Že existuje antivirák, ktorý má 100%- tnú účinnosť. Volá sa Ježiš Kristus.  Ak hľadáš niečo čo ti chýba a nevieš čo to je, alebo ak si sa našiel v týchto riadkoch a povedal si si- áno presne tak sa cítim, ponúkam ti možnosť pripojiť sa na Ježiša a byť online. Pripoj sa každý deň, hneď ráno ako vstaneš na Ježiša, oslov Ho, spievaj Mu, chváľ Ho za to, čo ti dáva a za to akým úžasným a nádherným Bohom je, ako sa o teba stará, volaj na Ducha Svätého, aby naplnil tvoj život tým, čo potrebuješ. Aby odstránil z tvojho života, všetky klamstvá o tom, že si menejcenný, že ťa nikto nemá rád, aby odstránil všetky polopravdy z tvojho života.

,,Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!“(Kol 2, 8)

Hovor každý deň s Ježišom aspoň 15 minút, volaj k Nemu svojimi slovami a uvidíš, že tvoj systém sa obnoví. Pripoj sa na Ježiša na najlepší antivírusový program. Buď online s Ježišom.

,,A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.“ (Jn 4, 9) Urobil pre teba niekto niečo viac? A čo urobíš ty? …

Janka

viac foto na facebooku – kjk magazín, alebo na myspace