CHRISTILAND FEST 2016 dobrovoľníci

Na christilande bolo krásne vidieť naplnenie jedinečnosti, originality, výnimočnosti snov a služby našich bratov a sestier a všetkých služobníkov. My sme v biblickom lese mohli znova slúžiť ako rodina – Abrahám, Sára a ich potomstvo. Našou aktivitou bolo: deťom zaviazať oči a za hlasu rodičov prejsť vytýčenú trasu, nazbierať loptičky a vyhnúť sa pripraveným nástrahám.
S každým dieťaťom sme sa pomodlili a poďakovali Ježišovi, že nás vedie cez dôverný hlas našich rodičov. Vyzvali sme ich, aby sa naučili počúvať aj Ježišov hlas, ktorý ich povedie istou cestou života do víťazného cieľa. Počúvanie rodín, vydávanie svedectva nás naplnilo nesmiernym šťastím.
Veď Božie kráľovstvo môžme žiť už tu na zemi. Naša Klárka (13 rokov) mala službu pri maľovaní na tvár (kde sme boli minulý rok spolu 3 dni). V sobotu sme celá rodina boli v biblickom lese a ona zostala sama s cieľom slúžiť 2 hodiny a zbytočne nás neotravovať. (HAHA) Napokon pomáhala celý sobotný čas, ba vypýtali si ju aj na nedeľu. Vďaka Pánovi za všetko krásne, čo tvorí spoločne s Vami a kúsok s nami. Prijímali sme animačné posolstvá počas 3 dní a budovali vzťahy, nové priateľstvá. Slúžiaci, s ktorými sme sa stretli boli radostní, ochotní, láskaví, obetaví.

Nech je zvelebený Pán nad celým dielom.

S pozdravom Mária, Romulus, Klára, Filip, Daniel, Dávid Beňo

 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za vašu službu.

Oáza Sklené