Téma mesiaca: “Splnená túžba”

„Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.“ Ž 20,5

Keď som pred rokom povedala Jezišovi svoje „ÁNO navždy“ v chudobe, čistote a poslušnosti, uvedomovala som si vážnosť môjho rozhodnutia. Aj keď som v tomto dobrodružstve s Ním kráčala už niekoľko rokov, na začiatku to pre mňa nebolo ľahké. Určite aj pre to, že som už mala svoj život „zabezpečený“ vo vlastných rukách. Pekný byt, dobre platená práca, priatelia, koníčky a k tomu krásna vízia budúcnosti. Do tejto mojej „istoty“ vstúpila silná skúsenosť s Božou láskou a Jezišovo pozvanie zanechať všetko a nasledovať Ho. Jeho láska, odpustenie a sloboda zmenila môj svet a môj život nabral úplne iný rozmer. Túžila som z celého srdca žiť to, čo chce On. Nebáť sa vzdať  sa všetkého, čo som milovala, a uveriť Jeho slovu : „A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.” Mt 19,29

Dnes žijem svoje povolanie panenstva pre Božie kráľovstvo spoločne s bratmi a sestrami v Koinonii Ján Krstiteľ v Sklenom. Každý deň je pre mňa radosťou a zároveň novou výzvou žiť povolanie lásky dávania, prijímania a kráčania v Božej vôli pre môj život. Iba Ježiš dokonale pozná moje srdce a vie, po čom túžim. Jednou z mojich túžob bolo lietanie. Aj keď som lietadlom cestovala viac krát, nikdy to nebolo ono. Cítiť vietor, ktorý sa do mňa opiera, vidieť svet z vtáčej perspektívy bez okienok a zakúšať neobmedzenú slobodu ako orol. To bola túžba môjho srdca. A ja som čakala na tú chvíľu, kedy sa dávna túžba stane skutočnosťou. A stalo sa to 20. augusta 2016, kedy som mohla byť svedkom toho, že Boh je verný a dáva mi, za čím moje srdce túži. Lietala som na paraglindingu a bol to pre mňa neopakovateľný zážitok. Táto skúsenosť mi ukázala, že môžem snívať odvážne a otvárať sa slobode, aby ma unášala tam, kam chce iba On. Preto Ťa povzbudzujem neboj sa odovzdať Ježišovi svoj život, čas, vzťahy, prácu, problémy, chorobu…, lebo On dokonale pozná tvoje srdce a má moc postarať sa o všetko, čo potrebuješ. A ak Ťa dokonca pozýva radikálne zanechať všetko a nasledovať ho v panenstve pre Božie kráľovstvo – neváhaj, lebo iba vtedy keď zanecháš to, čo je teraz pre Teba najcennejšie, získaš oveľa viac.

Gabika