Téma mesiaca: “CESTA, KTORÁ MÁ TEN SPRÁVNY SMER!”

Neviem či si už niekedy bol v púšti, alebo niekde v stepi. Tam určite nenájdeš cesty a budeš mať problém nájsť ten správny smer. No možno, že si tam nebol, ale aj tak… V tvojom vnútri môžeš zakúšať zmätok a nepokoj, prečo? Pretože nevieš kam ísť, ktorým smerom sa vybrať, kam a do čoho vložiť tvoje sily a námahy. Žalm 121,1:”svoj zrak upieram na vrchy, príde mi odtiaľ pomoc?!”. Mám pre teba dobrú správu: Je niekto, kto vidí lepšie než ty a pozná ten správny smer!”. Si ochotný(á) dať si poradiť?

Téma mesiaca

– FEBRUÁR – Chcel by som začať slovami z evanjelia: “Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu (Mk1,15)”. Zaujímavé! Hneď na začiatku evanjelia (evanjelium = dobrá správa) nás Božie slovo vyzýva!

Prichádza Ježiš a s ním požehnanie, ktoré možno hľadáš. Aj dnes sa chce Ježiš dotknúť a to možno práve teba. Túžiš zakúsiť Boží dotyk, ktorý zmení tvoj život? Chceš byť nasmerovaný tým správnym smerom? Ak áno, tak sa priprav urobiť to, čo hovorí Ježiš: “Kajaj sa a ver evanjeliu”. Možno sa ti budú tieto slová zdať veľmi tvrdé, možno trochu “otrepané”, možno “staromódne”, ale pozor! Ježiš nám neprišiel “oblízať” naše rany, ale prišiel nás uzdraviť. Neprišiel sa s tebou poprechádzať po tvojich vyšliapaných cestičkách, ale prišiel ti ukázať Cestu po ktorej máš ísť. Neprišiel ti povedať, že si môžeš robiť a žiť, ako budeš chcieť, ale prišiel preto, aby si spoznal Pravdu a tá ťa vyslobodí (por. J8,31-32)!

KAJAJ SA! Čo tým vlastne Ježiš myslí. Čo naozaj Ježiš chce. Čo znamená kajať sa? Pre niekoho kajať sa znamená smútiť nad svojimi hriechmi a prejavenie ľútosti. Takto veľa ľudí smúti nad svojimi hriechmi, uvedomuje si, že urobili chybu, ale… Stačí smútiť a plakať? Často nás takýto postoj neposúva ďalej, ostávame stáť a za nejaký moment zistíme, že sa topíme v slzách hriechu. Strácame viditeľnosť a končí to tým, že do srdca vstupuje smútok, zmätok, tma. Ježiš ťa pozýva skrze jeho slovo k novému konaniu! On chce, aby si sa zapozeral len na neho (por. Ž34,6). Kajať sa znamená obrátiť sa. Obráť teda svoju tvár, obráť svoje srdce a upriam ho na Ježiša. To je prvá vec, ktorú je potrebné urobiť. V celom evanjeliu Ježiš žiadal od ľudí, aby ho prijali. Obrátiť sa, znamená doslova ísť za Ježišom, závisieť na jeho slovách. Čím viac to budeš robiť, tým viac budeš mať svetlo pre tvoj život. Čím viac budeš mať svetlo, tým viac sa tma z tvojho života stratí. Hriech sa nebude môcť skryť v tmách tvojho života, lebo mu to nedovolí Svetlo, ktoré bude s tebou! Aleluja! To je úžasné. Ježiš sa približoval k hriešnikom, oni zakúsili jeho lásku. Jeho slová vstúpili do ich sŕdc a tak dostali svetlo a rozoznanie ohľadom svojho života. Vyznávali svoje hriechy, zanechali svoj starý život a išli za Ježišom. Kajať sa znamená zmeniť zmýšľanie, zanechať starý spôsob zmýšľania, ktoré je založené na vlastnom egocentrizme (por. Rim12,2). To si vyžaduje ďalšiu vec: VIERU! Verte evanjeliu. Verte Ježišovi. Ver jeho slovu! Ver tomu čo ti hovorí. Nepochybuj a nespochybňuj jeho slovo. Veriť znamená: “nech sa stane podľa tvojho slova”. Buď poslušný jeho slovu a spoznáš cestu po ktorej máš ísť (por. J15,7).

Cesta, ktorá ide tým správnym smerom je KAJAŤ SA a VERIŤ EVANJELIU! Niet inej cesty pre teba a ani pre mňa. Ježiš čaká, klope na dvere mnohých sŕdc a možno práve klope aj na tie tvoje…

Pastier Oázy Sklene, Vladimír Beregi