Realizácia platby – Stretnutie teenagerov (12.-13. r.) 27.-29.5.2022

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou

Platba
2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
Variabilný symbol:   202232
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK:

Oáza Sklené