Byť jedno a evanjelizovať

pastieri-kjk.jpgTo bolo hlavnou témou stretnutia pastierov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Oáze Sklené. Stretli sa na ňom pastier o.Milan Bednárik za Oázu Zlatá Idka, pastier o.Vladko Beregi za Oázu Sklené a pastier o.Anton Pariľák za Realitu Prešov. Koordinátorom tohto stretnutia bol o. Milan Bednárik, ktorý zdôraznil to, čo je najviac dôležité: „Zachovať si jednotu v mene, poslaní a identite Jána Krstiteľa“. Ďalej sa hovorilo o tom, ako Koinonia Ján Krstiteľ, ktorej poslaním je služba novej evanjelizácie môže prispieť k vízii Cirkvi. O nej Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013 hovorí: „Cesta, na ktorú chceme vykročiť je nová evanjelizácia.“ Ako vstúpiť do tejto spolupráce, a pritom si zachovať jednotu sme sa už opýtali slovenských pastierov.

o-milan.jpg

Odpovedá o. Milan Bednárik, pastier Oázy Zlatá Idka

Milan, ako často sa pastieri Slovenska stretávajú?

Raz za kvartál.

Z akého podnetu ste sa začali pravidelne stretávať?

Veľmi dôležitým faktom bolo stretnutie všetkých koordinátorov KJK na Slovensku s generálnym pastierom o. Alvarom Grammaticom v marci tohto roku. Tam predstavil Alvaro víziu a kroky pri spoločnom napredovaní celej koinonie na Slovensku. To dalo mocný štart našim stretnutiam.

Prečo je dôležité, aby sa pastieri stretávali?

Iste preto, aby sme jednak demonštrovali to, že sme v jednej komunite, aj keď sme zodpovední za rôzne reality. Vlastne tvoríme jednu rodinu Koinoniu Ján Krstiteľ. Ale stretávame sa aj kvôli iným veciam, ako napr. rôzne akcie, odovzdávanie rôznych skúseností jeden druhému.

Prináša každé stretnutie niečo nové?

Určite. Z každej strany. Myslím nás troch, že každý s niečím novým prichádza, a to nové zdieľa s ostatnými, a zároveň to nové prijíma. Vlastne Boh robí veci nové.

Čo prinieslo to dnešné?

Dnešné stretnutie nám dalo svetlo do nových evanjelizačných stretnutí, ktoré vrcholia v letných mesiacoch. Týka sa to stretnutí s mladými a rodinami. V rôznych službách, ako sú tábory, kurzy, škola. A zároveň tiež nové v tom, že si uvedomujeme slovenskú realitu, v ktorej je naša Cirkev. S ňou sme zviazaní a ona má poviem oprávnené požiadavky v súvislosti s Koinoniou Ján Krstiteľ. A tie požiadavky sú teda smerované na nás. Preto nás viedli k tomu, aby sme boli pripravení na ne odpovedať. Napr. arcibiskup košický má požiadavky na koinoniu v rámci jeho diecézy. Podobne aj Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku tiež vlastne predstavuje určité vízie, a my by sme chceli na tieto požiadavky a vízie odpovedať. Konkrétne projektom evanjelizačnej národnej školy.

oanton.jpgOdpovedá o. Anton Pariľák, pastier Reality Prešov

Tono, aký prínos vidíš ty z týchto stretnutí pastierov?

Tieto stretnutia pastierov sú postavené na tom, aby sme tvorili spolu jednotu. To nás vedie k tomu, aby sme spolupracovali a vzájomne sa dopĺňali a popri tom koordinovali aj spoločné aktivity. Z toho vyplýva aj prínos – niektoré veci robíme spoločne všetky tri reality na Slovensku a preto je dôležité, aby sme sa zhodli ako to bude vyzerať. Prínos vidím aj v tom, že sa navzájom informujeme o tom, čo kto robí.

Hovorili ste aj o tom, ako má postupovať Koinonia Ján Krstiteľ na Slovensku, aby napredovala?

Áno. Teraz sú pred nami letné aktivity. Hovorili sme o tom, ako zrealizovať účasť na kurze Pavol, ktorý bude tu v Sklenom, ale aj ďalšie evanjelizačné kurzy na východe Slovenska. Ďalej sme naplánovali účasť slovenských koordinátorov a pastierov na medzinárodnom stretnutí Koinonie Ján Krstiteľ v Izraeli.

V akej vízii kráča momentálne Realita Prešov?

Chystáme letné aktivity – kurzy Jozue a Víťazstvo v krízach, tábor pre rodiny a deti. V budúcom komunitnom roku chceme prijať viacero nových členov, a s tým súvisí aj potreba dobrej formácie. Zároveň vnímame volanie od Pána rozbehnúť systematicky prácu s mladými, ktorí prichádzajú v stále väčšom počte na naše aktivity.

ovladko.jpgOdpovedá o. Vladko Beregi, pastier oázy Sklené

Vladko, prečo je dôležité, aby sa pastieri stretávali?

Naše stretávanie je predovšetkým o tom, že pri tej rôznorodosti a špecifickosti práce, ktorú každý z nás máme je potrebné hľadať spoločnú cestu. Pokušenie je uzatvoriť sa, a to vtedy, keď má už človek toho toľko, že nestíha myslieť na veci, ktoré sú pre nás základné. Chceme sa stretávať nielen preto, lebo je veľa vecí na riešenie, ale preto, lebo jednoducho je dôležité byť spolu v priateľstve a vzájomnom zdieľaní.

Môžeme očakávať predovšetkým to, že každé naše stretnutie, ktoré máme s pastiermi je stretnutím, aby sa budovala naša jednota a naše spoločné kráčanie dopredu. Aby sme vedeli navzájom o našich aktivitách a spoločne budovali víziu, nejaké dátumy, nejaké stretnutia, kde máme mať všetci traja účasť. A riešili to, ako môžeme prispieť k novej evanjelizácii na Slovensku. Takže určite po tomto stretnutí sme urobili krôčik v našom spoločnom živote.

Čo môžeme očakávať po tomto stretnutí pastierov?

Je prisľúbených päť účastníkov z Oázy Zlatá Idka a Reality Prešov na kurz Pavol, ktorý organizuje naša oáza. A musíme myslieť aj na to, ako vybudovať spoločnú víziu, čo sa týka ponuky práce pre diecézne centrá.

Môžeš nám povedať, aká je vízia pre našu oázu?

Víziu, ktorú máme, sa týka predovšetkým evanjelizácie. Pracujeme v oblasti západného a stredného Slovenska. Snažíme sa, aby čím ďalej, tým viac prichádzali ľudia na naše stretnutia s úmyslom osobného stretnutia s Kristom. Skrze aktivity a kurzy máme túžbu siať, aby sme mohli žať. Ďalej je snaha zabezpečovať funkčnosť a efektívnosť domov modlitieb a budovanie agapít. Toto je vízia, s ktorou ideme dopredu. Postupne by sme chceli zapojiť mladších a vyformovať evanjelizačné tímy, s ktorými môžeme prispieť aj diecézam a farnostiam. Táto vízia je stabilná, nemení sa.

V Sklenom pokračujeme v prácach a to tak, že by sme chceli v priebehu 5 rokov vybudovať sálu pre zhruba 300 ľudí.

Ďakujem za rozhovor.