Break Through

Evanjelizačné komando zo Skleného bolo povolané do akcie s názvom Break through. Špeciálna jednotka vyrazila presne o 7:00 SEČ. Na miesto určenia s krycím menom Krupina dorazili hladko. Počas presunu sa nevyskytli žiadne komplikácie. V tíme sa nachádzali osobnosti ako Valcujúci Vlado, kliďas Johny, Lady mikrofón Petra, Akčná Martina, Drsňáčka Janka, DJ Micky a taktiež nechýbal ani Kockáč Viktor. Boli pripravení v každom čase preraziť so zvesťou o Bossovi Bossov do sŕdc mladých z Krupiny. Všetci sú na svojich pozíciách, zbrane našej misii sú na svojich miestach, videoprojektor svieti, mix pult beží, repráky zapojené. Misia sa môže začať.  60-ka birmovancov vstupuje na scénu. Valcujúci Vladko berie mikrofón a ide sa na vec. Nezastaviteľná chvála preniká do našich sŕdc. Očarujúci spev od Lady mikrofón Petry nenechal nikoho vlažného. Naj zbraňou tejto misie bolo svedectvo. Členovia špeciálnej jednotky hovorili týmto mladým o živom a reálnom Ježišovi,  ktorý zvíťazil na kríži, a že ON ich veľmi miluje. Odznieva svedectvo za svedectvom. Vydali svedectvo ako zažili „Break through“  prielom vo svojom živote vďaka Ježišovi. Aj z celého sveta sa ozývalo toto posolstvo. Výdobytky kinematografie nám umožnili, pozrieť si inšpirujúce videoklipy slávnych osobností. Akcia bola úspešná, lebo títo mladí chceli viac ako majú. Rozhodli sa pripojiť k Ježišovi, ktorý im dáva oveľa viac ako si dokážu predstaviť. Vďaka patrí aj o. Mirovi a o. Emilovi, ktorí nás pozvali do tejto misie. Oni aj naďalej vedú týchto mladých za Ježišom, s ktorým sa to v živote naozaj oplatí.

Mission complete

DJ Micky