Vitaj na DéeMku

V roku 2009 mi Boh zmenil život. Živý Ježiš sa dotkol môjho srdca a ja som ho prijal ako jediného Spasiteľa a Pána môjho života. Veľké veci mi urobil Pán, ktorý je mocný. Uzdravil ma z rôznych závislostí, nepokojov a súžení. To čo konal, konal v Komunite Jána Krstiteľa, v ktorej mi dal pevné miesto medzi priateľmi. Kým predtým som žil život len akoby s  myšlienkou na Boha vzdialeného, nekonkrétneho, čo nezasahuje a necháva ma napospas búrkam života, po obrátení sa ma zmocnila viera v živého, láskavého Boha, ktorý je so mnou, prítomný v každom dni.Touto skúsenosťou som začal žiť nový život. Rozprával som sa s priateľmi, známymi, kolegami v práci i susedmi. Pozýval som ich na Dom modlitby, na ktorý som chodil do Martina.    Postupne som začal túžiť po Dome modlitby vo Vrútkach, v meste, v ktorom bývam. Napriek silnejúcej túžbe som dlhšiu dobu váhal až som Pánovi povedal áno. Začiatkom roka 2012 prišiel čas, kedy som vyhlásil nový Dom modlitby za centrum evanjelizácie vo Vrútkach. Prvé mesiace sme sa stretávali pravidelne na Dome modlitby štyria. Paulínka, Vlaďka, Gabika a ja, no chceli sme viac. Napriek našej snahe, akoby sme nevideli jej ovocie. Neustali sme. Trpezlivo sme sa modlili, evanjelizovali a pozývali známych. Povzbudzovali sme sa navzájom a zároveň sme sa modlili aj za naše potreby. Pán požehnal našu trpezlivosť, odhodlanosť a odmenil nás za vytrvalosť. Počas leta, po 5 mesiacoch, Dom modlitby naplnil v hojnosti mladými ľuďmi, ktorí Ježišovi Kristovi otvorili svoje srdcia, rozhodli sa žiť v slobode Božích detí a vyznávať Ježiša za svojho Pána.  Pravidelne sa stretávame približne desiati bratia a sestry, z toho piati práve v októbri tohto roka vstúpili do Komunity Jána Krstiteľa.

Vďaka Ti Ježiš za túto skúsenosť s Tebou!