7 intenzívnych rokov kráčania s Ježišom

Od detstva som bola vychovávaná v tradičnej katolíckej rodine, preto keď sa po revolúcii naskytla aj mne možnosť znovu pokračovať v tom, v čom som bola vychovávaná, začala som znovu chodiť do kostola.  Modlila som sa  Otče náš, Zdravas a Sláva  každé ráno a myslela som si, že to stačí na to, aby si ma Boh všimol. Bola som priam hladná po Bohu, chcela som ho spoznávať a nikde som sa nedozvedela ako. Chodila som na rôzne katechézy, mariánske púte, zapájala som sa do farského života ale nič sa v mojom živote nemenilo, cítila som sa ako vyprahnutá studňa.

V jednu nedeľu ma môj známy pozval na koinoniu /stretnutie Komunity Ján Krstiteľ/, vtedy ešte do Banskej Bystrice. Prišla som na miesto plné radosti, zo všetkých ľudí vyžarovala radosť a pokoj, a keď som videla najmä mužov, ako dvíhajú tie svoje vyrobené ruky na Jeho chválu a slávu, povedala som, že tu musí byť Pán prítomný.

Vedela som, že toto je to miesto, ktoré hľadám, a tak som začala chodiť na koinonie najprv ako priateľka a potom ako riadna členka.

Úplný obrat na ceste s Ježišom nastal, keď som ho vyhlásila za jediného Pána a Kráľa môjho života, keď som mu otvorila srdce dokorán, aby mohol konať. Nezanedbávala som osobnú modlitbu, v čom som Ježišovi stále verná. A On koná! V mojom živote boli všelijaké úskalia, ale Ježiš ich  riešil tak, že som sa nestihla ani čudovať . Napríklad v čase mojej finančnej tiesne som ho prosila, aby mi dal ešte aspoň o dvoch žiakov viac na doučovanie angličtiny, prihlásili sa štyria. Mohla by som vymenovávať mnoho ďalších vecí na ktorých sa Ježiš oslávil. Moje srdce je pokojné  a trpezlivé, lebo v ňom vládne Ježišova láska, ktorú mi každý deň neustále  preukazuje.

V komunite som sedem rokov . Tu som sa naučila kráčať v Pánových prisľúbeniach, naučila som sa rozumieť Božiemu slovu a podľa neho aj žiť. Tu som odkryla zmysel sviatostí a hĺbku sviatostného života. Tu som sa naučila, že priateľ je po Ježišovi veľmi dôležitou súčasťou  môjho života, tu som sa naučila slúžiť. Komunita je pre mňa ten prameň živej vody, ku ktorému môžem kedykoľvek prísť a občerstviť sa, nabrať nových síl a obnoviť si ducha.

Vďaka Ti Vladko a ostatní interní bratia a sestry, za sedem rokov života v komunite s vami.

Veronika