Boží dar

9.-11. máj 2014 bol špeciálny v tom, že sme si ho mohli spoločne vychutnať spolu s 55 ženami na ďalšom zo seminárov pre ženy.  A o čom to bolo tentokrát? „ A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“ Gn 1,31

Tento citát z Božieho slova nás uviedol do témy ženská sexualita. Bolo to pre nás veľmi obohacujúce odhaľovať tento Boží dar v nás z rôznych pohľadov a vzájomne sa o tom zdieľať.  Mnohé ženy kráčajúce vo viere s Pánom nám svedčili, ako prežívajú sexualitu ony v slobodnom alebo manželskom stave. V spoločných skupinkách nechýbali ani momenty kreativity a humoru zakúšajúc tak vnútornú slobodu aj napriek tejto delikátnej téme.