Jarné siatie mladým!

„ …kto seje štedro, štedro bude aj žať.“ 2 Kor 9,6 b

Tešíme sa, že vám môžeme v krátkosti svedčiť o tom, ako nás Pán túto jar poslal siať do životov mladých na rozličných častiach Slovenska.

V mesiacoch február, marec a apríl  sme mali možnosť (náš tím: Vladko, Martina, Janka, Michal al. Sekáč, Ondro) osloviť mladých na štyroch rozličných miestach.

V marci to bolo stretnutie v Nitre na Klokočine, kde sme oslovili asi 60 mladých z farnosti, ktorí sa pripravujú na birmovku. Svedčili sme im o premene našich životov, a i napriek tomu, že v tom čase naši hokejisti prehrávali zápas, my sme sa radovali z neotrasiteľného víťazstva, ktoré máme v Ježišovi.

Do tejto farnosti sme boli pozvaní prvý krát, ale sme radi, že toto stretnutie  skončilo pozvaním do ďalšej spolupráce, a to: 25. mája- dňom rodiny, t.j. celodiecézne stretnutie rodín.

Ďalším birmovancom, ktorým sme svedčili o šťastnom živote s Ježišom bez kompromisov bola farnosť v Krupine. Túto farnosť sme navštívili už tretí krát a tešíme sa, že niektorí z nich sa potom zúčastnili stretka mladých či Kurzu Filip u nás v Sklenom.

V apríli sme svedčili mladým v Banskej Štiavnici na tému spoločenstvo. Vo farnosti organizovali projekt: Birmovanci pre farnosť, kde pozývali rozličné spoločenstvá svedčiť, a nás pozvali stráviť piatok- večer a sobotu s mladými. Spoločenstvo ako Noemova archa- v nej prežiješ a prečkáš každú potopu v tvojom živote! Svedčili sme im o konkrétnych krokoch, cez ktoré rozlíšiš pravé spoločenstvo od spoločenstva, kde nerastieš. Na stretnutie boli pozvaní aj ľudia z farnosti. Stretnutie sme ukončili príjemnou priateľskou prechádzkou po malebných zákutiach Banskej Štiavnice.

Ďalší aprílový  víkend sme povzbudili  našich komunitných mladých z Prešova, v prežívaní vlastnej sexuality výnimočným „Extraordinary“ spôsobom. Naša sexualita ako hlboká studňa, v ktorej sa niekedy nevyznáme, ale ak jej Prameň vyviera zo svätyne (Ez47) určite sa v nej neutopíme, ale naučíme sa v nej plávať. Sviežosť, radosť, príjemné zdieľanie,  kreativita a povzbudenie- tak by som charakterizovala čas v Prešove.

Ďakujeme za spoluprácu tiež Viktorovi, Slavovi, Stázike, Andrejovi, Paťovi a Petre, mladým  či organizátorom v Štiavnici, v  Nitre, v Prešove a v Krupine.

Siali sme štedro, verím, že štedro budeme aj žať. martina