Okresaný diamant “Krok vpred”

Krok vpred! To bola výzva pre všetkých 110 mužov, ktorí sa zúčastnili víkendu v Sklenom. Na základe Božieho slova z evanjelia podľa Matúša (Mt 9,9): “Vstaň a poď za mnou” sme sa zamerali na niektoré oblasti práce. Vytvoriť udržateľné modely, teda vytvoriť prostredia, ktoré budú prospešné a úspešné aj “zajtra”. Preto sme sa pozreli na “stratégiu prvého kroku”. Inšpirácií bolo dostatok aj vďaka prítomnosti Janka Košturiaka, ktorému som vďačný za jeho povzbudenie a nasmerovanie. Seminár bol obohatený ďalšou témou: “Šanca na zmenu”. Veríme, že sme aj týmto seminárom prispeli na vytvorenie “Božej kultúry” podnikania a práce v živote mnohých chlapov.
o.Vladko Beregi