Tomek a Božena, Nikodém a Soňa

sona.jpgManželský pár Tomek a Božena  Tylický spolu so svojimi deťmi Nikodémom a Soňou sú externí členovia Koinonie Ján Krstiteľ Realita Gdyňa v Poľsku. Vydávajú svedectvo o tom, prečo prichádzajú na Slovensko do Oázy Sklené, a o tom, ako Boh cez to mocne koná v ich živote.

bozena.jpgBožena je štylistka a kaderníčka. Má vlastné kaderníctvo.

Kedy ste začali prichádzať do našej oázy?

Tu do Skleného nás Pán priviedol pred šiestimi rokmi v r. 2002. Keď sme tu prišli na dovolenku, mali sme doma ťažký čas aj po finančnej stránke. Ale videli sme, že keď sme sa tu podelili s tým čo sme mali, Pán nám to odmenil a veľmi nás finančne požehnal. Takže sme zakúsili, že ak sejeme tu v oáze, pre váš život, Pán nám to odmieňa stonásobne. A tak vidíme konkrétne materiálne požehnanie a evanjeliovú prosperitu v našej rodine.

 Prichádzate k nám často. Čo vám dáva tento čas?

Môžeme tu byť s bratmi a sestrami, duchovne rastieme, budujeme priateľstvo, zakúšame veľkú lásku a prijatie. Pri spoločných modlitbách s vami k nám Pán hovorí cez Božie slovo. A prísľuby, ktoré nám dáva sa napĺňajú v našom každodennom živote. Okrem toho tu zakúšame veľkú  radosť a vždy si dobre odpočinieme. A prichádzame k vám hlavne preto, lebo vás máme veľmi radi.

 Mení nejako vašu rodinu bytie s nami?

Zjednocuje nás to a dáva nám spoločný cieľ. Je to pre nás čas milosti, ktorú na nás Pán vylieva. Rozšíril naše srdcia, aby sme viac milovali  bratov a sestry.

Stále od vás prichádzame domov radostní a šťastní.

Si externou členkou KJK. Čo ťa v nej najviac povzbudzuje?

Keďže som v komunite už ôsmi rok, máme a vedieme aj Dom modlitby. Veľmi sa tomu tešíme, lebo sa stále viac rozrastáme. Náš Dom modlitby je mocnou sieťou na ryby. Snažíme sa ich loviť pre Ježiša evanjelizovaním. Podľa ovocia môžem povedať, že Pán nám mocne žehná v evanjelizácii skrze náš dom, ktorý sme otvorili pre bratov a sestry.

 tomek.jpgTomek ako živnostník obchoduje s autami.

 Čo ťa oslovilo, keď si tu prišiel prvý krát?

Pravdu povediac vôbec som tu nechcel ísť. Myslel som si, že sa tu budeme od rána do večera modliť. Vybrali sme sa na Slovensko dovolenkovať. Prvý krát som tu prišiel iba kvôli tomu, že pre nás od Popradu až po Sklené sme nenašli vhodné miesto na ubytovanie. Buď bolo veľmi drahé, alebo všetko obsadené. Jediné miesto pre nás bolo práve tu v Sklenom, v jednom penzióne. Hneď 200 metrov bola oáza, o ktorej vedela moja manželka. Po prvej návšteve v oáze sa môj pohľad na komunitu úplne zmenil. Zakúsil som perfektnú priateľskú atmosféru, úžasných bratov a sestry. A nemodlili sa od rána do večera, ale s radosťou pracovali, študovali a venovali sa aj nám.

Pre mňa bolo veľmi dôležité, že okrem modlitby sú tu v centre priateľské vzťahy. Preto tu prichádzam aj s rodinkou. Páči sa nám tu, predovšetkým tu duchovne rastieme a spoločne sa modlíme. Po takej dovolenke naberáme novú silu a entuziazmus do ďalších bojových dní. A každým rokom rastie aj naše vzájomné priateľstvo.

 Povieš nám o nejakom vašom konkrétnom požehnaní?rodina.jpg

To, čo sa mňa veľmi dotklo, keď sme tu boli naposledy, bola otázka pastiera Vladka, či sa spolu s manželkou modlíme. Zaskočil nás tým, lebo už dávno sme sa spolu nemodlili. Hovoril nám o požehnaní zo spoločnej modlitby manželov. Odvtedy sme sa začali spoločne modliť každý deň 15 min. Modlíme sa o každú potrebu v našom manželstve a rodine. Okrem toho prosíme Pána, aby žehnal našu prácu. Po príchode zo Skleného sme sa začali modliť aj za moje podnikanie. Predávam autá, a už pol roka som nemohol predať dve autá. Nik o ne nemal záujem. Po týždni som predal jedno auto, a o týždeň potom druhé. Veľmi sa ma to dotklo. Táto skúsenosť ma upevnila vo viere a tiež v tom, že Bohu máme aj niečo dať. Nielen od neho požadovať a prosiť, ale aj dať niečo zo seba. Napr. aj svoj čas. A my sme sa rozhodli darovať Pánovi okrem osobnej modlitby aj trochu z nášho spoločného času. A On nás požehnal.

nikodem.jpg Nikodém, páči sa ti v Sklenom?

Áno.

A čo konkrétne?

Všetko. Oáza, hotel, vy.

Keby si si mohol vybrať miesto na dovolenku. Kam by si chcel ísť?

Do Skleného.

A nie napr. do Grécka, Talianska, Španielska…?

Nie. Iba do Skleného. V taliansku a Španielsku som už bol.

Čo je tu pre teba také výnimočné?

Oáza. Vaše prijatie a priateľstvo. A ešte to, že pečiete výbornú pizzu.

sona.jpgSoňa, chodíš sem rada?

 Áno.

 A kvôli čomu?

 Kvôli vám.

 A čo sa ti na nás páči?                 –

 To, že nás stále s radosťou prijmete a venujete sa nám.